Zuid-Holland wil podium retail lokale teler

30-06-2021 | Laatste update op 13-09 | |
Scannen van producten in de supermarkt. - Foto: AH
Scannen van producten in de supermarkt. - Foto: AH

De provincie Zuid-Holland wil haar landbouwbeleid uitbreiden door mogelijk lokale telers via QR-codes zichtbaar te maken in retail.

De provincie werkt aan een voedselbeleid. Dit moet met name gaan over lokale teelt. Via korte ketens ontstaan namelijk verdienmodellen die bedrijven vooruit helpen. Hoever dat beleid gaat, onderzoekt de provincie met deskundigen. Hoever mag de provincie gaan binnen haar taken en bevoegdheden, is de vraag daarbij.

QR-codes

Het stimuleren van korte ketens kan mogelijk ook via supermarkten, denkt de provincie. “Is dat alleen via de korteketenbenadering of kunnen we ook retail meer betrekken?”, schrijft de provinciale gedeputeerde Meindert Stolk. Hij is de opvolger van Adri Bom-Lemstra die als gedeputeerde overstapte naar Glastuinbouw Nederland. In het bijzonder kijkt de provincie naar kansen om via QR-codes op de verpakking lokale telers zichtbaarder te maken voor klanten. Of dat plan bij het voorstel zit na de zomer, is nog onduidelijk.

Maatwerk

Het landbouwbeleid van de provincie is gericht op het verlagen van de milieubelasting van landbouw via bijvoorbeeld kringlooplandbouw. Dat hoeft extport niet in de weg staan. Stolk: “En voor de duidelijkheid: naast het stimuleren van meer afzet via korte ketens, blijf ik ook ruimte zien voor export van hoogwaardige landbouwproducten, zolang de productie zelf maar op een duurzame en schone manier plaatsvindt.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer