Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland wil bevoegdheid aardwarmte

De provincie Zuid-Holland wil een steviger vinger in de pap in het aardwarmtebeleid van de overheid.

Daarmee kan beter de warmtevraag worden ingevuld van bijvoorbeeld glastuinbouw. De provincie wil met het rijk overleggen om de vergunningsverlening over te nemen van het rijk en een sterkere adviesrol te krijgen voor de mijnbouwwetgeving, dat nu toeziet op aardwarmteprojecten. Die mijnbouwwet wordt gezien als beknellend voor tuinbouwondernemers. Dat blijkt uit de ontwerp-Beleidsvisie Bodem, dat de provincie heeft uitgebracht. De provincie heeft bij vergunningsverlening voor opsporing en winning van aardwarmte een adviesrol om de risico’s voor mens en milieu te beperken, maar wil een betere benutting van de ondergrondse capaciteit door zelf taken over te nemen van het rijk.

In het ontwerpplan schrijft de provincie verder dat het prioriteit legt bij het aanleggen van warmtenetwerken binnen en buiten de regio. Ook wil het proeven doen met opslag van warm water.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin