Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland voegt huisvestingsregels toe in plan

Huisvesting

Huisvesting in Westland - Foto: Ton van der Scheer

De provincie Zuid-Holland geeft richting aan regels voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Dat blijkt uit een wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Zo voegt de provincie in een artikel toe dat gemeentes de kwaliteitsnorm voor huisvesting van Stichting Normering Flexwonen (SNF) moeten hanteren. Ook moeten gemeentes bij nieuwe regels de Wet goed verhuurderschap meenemen om misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten te voorkomen. Ook moeten gemeentes bij plannen voor vestiging van bedrijven met veel arbeidsbehoefte aangeven hoe de huisvesting wordt geregeld.

Herstellen na 15 jaar

Verder is in de provinciale plannen opgenomen dat tijdelijke huisvesting op glastuinbouwpercelen mogelijk is onder voorwaarde dat geen herstructureringsplannen aanwezig zijn en dat de functie glastuinbouw na 15 jaar wordt hersteld. Het gaat dan om huisvesting voor short- en midstay (kort en middellang verblijf).

In de gewijzigd omgevingsverordening is ook duidelijkheid gegeven waar gemixte bedrijvigheid mogelijk is. Dat gaat om afwijkende functies in glastuinbouwgebieden en in linten.

Beheer
WP Admin