Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: soepeler beleid huisvesting plukkers

Foto: RBI

Foto: RBI

Provincie Zuid-Holland schrapt beperkingen in haar ruimtebeleid voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op teeltbedrijven.

Dat blijkt uit de actualisering van de verordening Ruimte en Mobiliteit. Dat moet beperkingen opheffen om in bestaande of tijdelijke gebouwen tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten. De provincie stond al een beperkte huisvesting toe in haar ruimtebeleid (kruimelregeling), maar in de praktijk liepen bedrijven en gemeentes soms tegen beperkingen aan in het provinciale beleid.

Stedelijk

De huisvesting van arbeidsmigranten wordt door de provincie beschouwd als stedelijke functie. Dit is volgens de tuinbouwgemeenten (Greenportgemeentes) ongewenst. Ook is er volgens de die groep gemeentes bij huisvesting in bestaande panden geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het provinciaal beleid maakt ten onrecht geen onderscheid tussen tijdelijke en permanente huisvesting en doorkruist daarmee de uitgangspunten van het Rijk, schrijft de provincie in haar toelichting op het nieuwe beleid.

Tijdelijk

De provincie stelt nu dat ’tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten bij een agrarisch bedrijf in een beperkte piekperiode niet langer als stedelijke functie beschouwd hoeft te worden.’ Ook stelt de provincie dat ‘dergelijke huisvesting in stads- en dorpsgebied niet voor de hand ligt aangezien die huisvesting maar een klein deel van het jaar wordt gebruikt en sterk gebonden moet zijn aan het agrarisch bedrijf.

Beheer
WP Admin