Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: nieuwe kansen en risico’s glasteelt

Provincie ondersteunt glastuinbouw op meerdere fronten, ook internationaal.  - Foto: Misset premium

Provincie ondersteunt glastuinbouw op meerdere fronten, ook internationaal. - Foto: Misset

Provincie Zuid-Holland verwacht in 2023 op nieuwe manieren tuinbouw te ondersteunen. Er zijn ook nieuwe bedreigingen in 2023.

Dat schrijft de provincie in haar Internationale vooruitblik 2023. De provincie Zuid-Holland heeft al jaren een duidelijk ondersteuningsbeleid voor glastuinbouw, ook in internationale verbanden. Voor die provincie is glastuinbouw een belangrijke economische sector.

Om die reden stapte Zuid-Holland in een internationaal Europees tuinbouwnetwerk voor regio’s ERIAFF. Dat blijkt een actief netwerk. Er komen in 2023 projecten van de grond op gebied van duurzaamheid. Daarnaast gaan de overheden gezamenlijk lobbyen naar de EU. De ERIAFF-partijen gaan aan de slag met de thema’s: klimaatneutraliteit, circulaire productie, hightech productie, slimme logistiek en weerbare gewassen. Drie projecten gaan spelen dit jaar, waarbij Greenport West-Holland trekker is voor een aanvraag rondom plasticreductie. Zuid-Holland wil zich zelf sterk maken voor een EU-voorstel voor de kaderwet Duurzame Voedsel Systemen.

Nog een impuls digitale agenda

Dit jaar (2023) verwacht Zuid-Holland bovendien dat glastuinbouw wordt opgenomen in een landelijke aanpak om bedrijven te helpen digitaliseren. Het gaat om European Digital Innovative Hubs (EDIH). In Zuid-Holland heeft de TU Delft daarin het voortouw. In 2023 zal dat platform zich richten op nieuwe sectoren als glastuinbouw en haven. Ook hier is de insteek internationaal, door bedrijven te laten leren van beste voorbeelden uit andere delen van Europa. Overigens komt ook op ander vlak dit jaar geld vrij om digitalisering van de glastuinbouw te ondersteunen. Met geld uit het landelijke Groeifonds en van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam moet teeltautomatisering dit jaar een doorbraak krijgen op de bedrijven.

Water knelpunt

Een mogelijke bedreiging voor de glastuinbouw zit in waterkwaliteit, denkt de provincie. De provincie duidt op de Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze richtlijn is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Op dit moment worden de lijsten van de stoffen voor deze richtlijn herzien. Mogelijk zal deze aanpassing ook gevolgen hebben voor de opgaven voor land- en tuinbouw.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin