Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: Niet meer alles kan in glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland past haar beleid aan. De focus op glastuinbouw blijft, maar wordt meer verlegd naar het terugdringen van negatieve effecten op de leefomgeving.

Dat blijkt uit jongste voorstellen voor ruimtelijk beleid en een toelichting daarop. Recent gaf de gemeente Westland felle kritiek op de plannen van de provincie, waarbij glastuinbouw tussen wal en schip zou geraken. Zuid-Holland paste plannen aan na die kritiek, maar blijft grenzen stellen aan de ontwikkeling van glastuinbouw en aanverwante handels- en logistieke bedrijven. Provinciale Staten besluit binnenkort over de plannen.

De gemeente Westland had vooral kritiek op de plek van glastuinbouw in de plannen. Er is geen aparte paragraaf voor glastuinbouw opgenomen in het Ruimtelijk Voorstel, dat voor Zuid-Holland de richting aangeeft voor toekomstige ontwikkelingen. Het Ruimtelijk Voorstel is nu aangepast na de inbreng van bedrijven en instanties en Westland, stelt de provincie. ”Wat betreft de positie van Greenports; die is versterkt. Wellicht ontstaat het gevoel dat Greenports minder belangrijk zijn omdat niet gekozen is voor een eigen hoofdstuk. Dit heeft echter niets met het belang van Greenports, maar met de thematische benadering van het ruimtelijk vraagstuk te maken. Daardoor zijn Greenports wellicht minder direct zichtbaar, maar zeker nog zeer belangrijk voor de Provincie Zuid-Holland.”

Niet alles kan meer

Toch worden stevige keuzes gemaakt over ruimte. Ontwikkeling wordt lastiger, ook voor glastuinbouw. Dat beaamt de provincie in een reactie. “De tijd van alles moet kunnen, ligt achter ons. De toekomst is er één waar we keuzes moeten maken.” Voor agrologistieke bedrijven wordt niet meer ruimte ingetekend, maar dat geldt ook voor wonen en werken. “Overigens betekent dit niet dat niet kan worden uitgebreid. Het betekent dat uitbreiding moet plaatsvinden door betere benutting en herontwikkeling van de bestaande en al geplande locaties.”

Niet meer alles op innovatie

Dit Ruimtelijke Voorstel komt er op verzoek van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast heeft de provincie haar Omgevingsbeleid. Ook die is veranderd en voorgelegd aan de inwoners en bedrijven of instanties. Tot 27 november stonden daardoor ook gewijzigde passages over glastuinbouw ter inspraak. Ook uit deze wijzigingen blijkt dat de provincie haar instrumenten inzet om de impact van glastuinbouw op de leefomgeving te verminderen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de wijziging van de ‘Maatregel innovatie in de glastuinbouw’. Die wordt vervangen door de ‘Maatregel bevorderen duurzaam verdienmodel tuinbouw’. Zo zijn er meerdere wijzigingen die de focus verleggen op de leefomgeving.

Clusteren bedrijven

Ook komt in het plan het voornemen terug om glastuinbouwbedrijven te clusteren rondom warmtelocaties, of leidingen voor CO2 en waterstof.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin