Zuid-Holland maakt haast met besluit warmtenet

07-02-2017 | |
Levering restwarmte cruciaal voor tuinbouw
Levering restwarmte cruciaal voor tuinbouw

De provincie Zuid-Holland verwacht in maart een investeringsbesluit voor de warmtestrategie te nemen.

Het besluit is belangrijk voor de tuinbouw in die provincie, vanwege de ontwikkeling van restwarmtebenutting. De politieke behandeling van de investeringsagenda zou in maart in hoog tempo moeten plaatsvinden ‘omdat zich dit voorjaar een aantal incidentele kansen voordoen in de markt’. Wat de provincie onder die incidentele kansen verstaat, wordt niet duidelijk in een brief van Gedeputeerde Staten aan leden van Provinciale Staten.

Warmteplan

De provincie werkt momenteel met een aantal partijen aan een plan om de warmtebehoefte in Zuid-Holland te verduurzamen. Maar ook om de bijbehorende benodigde vraag, aanbod, infrastructuur en een marktmodel te ontwikkelen. De betrokken partijen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het mee-investeren in delen van het plan.

€100 miljoen

In de Energieagenda tot 2050 wordt €100 miljoen voor fondsvorming voor de energietransitie al aangekondigd. Deze €100 miljoen is verdeeld in €50 miljoen voor warmte-infrastructuur, €15 miljoen voor warmteopwekking en €35 miljoen voor innovatie in energie. De inzet van €65 miljoen voor warmte wordt met andere partijen binnen Zuid-Holland op dit moment nog onderzocht.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer