Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: kolenwarmte niet nodig

Foto: ANP

Foto: ANP

Consumenten en bedrijven willen geen kolenwarmte uit warmtenetwerken.

Dat stelt de provincie Zuid-Holland in de Investeringsstrategie voor haar warmteplan met een warmtefonds. “Een aantal gemeenten en de glastuinbouwsector hebben expliciet aangegeven dat zij geen warmte uit deze bronnen willen inzetten. De beschikbare kolencentrales die warmte kunnen leveren, zijn niet nodig om de toekomstige vraag naar warmte in te vullen.”

Voldoende duurzame warmte

Er zijn voldoende alternatieve en duurzame bronnen beschikbaar, aldus de provincie. Het uitsluiten van kolenwarmte helpt de warmtemarkt juist vooruit. “Het onzekere perspectief van de kolencentrales maakt dat het maken van businesscases gebaseerd op warmte uit deze bronnen niet haalbaar is. Daarnaast zal het opnemen van kolenwarmte de haalbaarheid van het ontsluiten van alternatieve duurzame energiebronnen onder druk.”

Onrendabele top

Zuid-Holland besluit deze maand over een warmteinvesteringsfonds met daarin € 65 miljoen. In de investeringsstrategie schrijft de provincie dat het op korte termijn middelen wil inzetten uit dat fonds om investeringen in geothermie en restwarmte te initiëren. “De provincie heeft concreet vragen gekregen voor bijdragen van verschillende partijen die bezig zijn met zowel de ontwikkeling van geothermie en uitkoppeling van restwarmte als hoofdinfrastructuur.”

Fondsmanagement

Het warmtefonds verschaft geen subsidies, maar vermogen dat wordt afgelost op termijn. Zo’n revolverend fonds kan de onrendabele top financieren, omdat het rendement op 0% wordt gesteld door de provincie. Wel moeten kosten voor het fonds worden verdisconteerd in de financieringslasten. Zo wordt een fondsmanager aangesteld.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin