Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland is ‘landelijke trekker tuinbouwdossier’

Zuid-Holland wordt landelijk gezien als trekker van het tuinbouwdossier. De provincie wordt gezien als regisseur in vertaling van beleid van andere overheden, maar mist echte visie.

Zuid-Holland heeft onderzoek laten doen naar haar rol in de glastuinbouwdossiers. Zij heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor een sterke en toekomstbestendige (glas)tuinbouwsector. Dat doet de provincie vooral als een actieve netwerkpartner in de regionale Greenports. Zuid-Holland stimuleert en faciliteert innovatie en verduurzaming en zet het ruimtelijk instrumentarium in voor modern en goed bereikbaar teeltareaal.

Rol pakken

Partijen in het tuinbouwdossier zien graag dat de provincie nog meer als overkoepelend overheidsorgaan optreedt. Ook vragen deze partijen dat de provincie een regisserende rol neemt in het vertalen van hoofdlijnen van beleid, nationale programma’s en wetgeving vanuit het Rijk. De provincie zou zich meer moeten beraden over hoe ze die positie het beste inzet.

Nieuw langetermijnprogramma

Er is behoefte aan een gedegen en uitgewerkte langetermijnvisie voor de tuinbouwsector. Het is wenselijk dat provincie Zuid-Holland daarin zaken als klimaatverandering, arbeidsmigratie en waterkwaliteit meeneemt.

Het provinciebestuur erkent tegelijk dat Zuid-Holland haar rol binnen de tuinbouwsector duidelijker kan maken, bijvoorbeeld in het programma (glas)tuinbouw 2023-2037 waarin het werkt.

Een andere les zit ook in het onderzoek. De provincie kan duidelijker delen hoe besluiten tot stand zijn gekomen binnen de provincie en via welke tussenstappen. Andere partijen vinden de provincie niet transparant genoeg.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin