Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: geen grote rol waterstof in kassen

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Vanwege schaarste van waterstof verwacht de provincie Zuid-Holland dat waterstof geen grote rol krijgt in glastuinbouw.

Waterstof is een veelbelovende schone brandstof, maar is niet van groot belang voor de glastuinbouw. Dat schrijft het provinciaal kernteam Waterstof in het advies Waterstofvisie en strategie. Waterstof wordt niet ingezet voor doeleinden die ook op andere, duurzame manieren kunnen worden ingevuld, zo staat in het advies. De strategie van rest- en aardwarmte voorkomt daardoor dat op grote schaal waterstof nodig is in de glastuinbouw in Zuid-Holland. “Waterstof heeft op zichzelf geen belang voor glastuinbouw. Glastuinbouw heeft een direct belang bij goedkope elektriciteit voor belichting, bij goedkope warmte en soms ook koude, bij goedkope CO2 en bij fossielvrij kunnen produceren”, schrijven de onderzoekers.

5-10% kassen

Onderzoekers van onder meer TU Delft gaan in het onderliggende rapport ’Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland Een visie voor 2030’ wel uit van een gebruik van waterstof in 5 tot 10% van de Zuid-Hollandse kassen in 2030. “Daar waar deze kassen niet worden aangesloten op een warmtenet, is overschakeling op waterstof een optie, mits er een waterstofnet aanwezig is”, aldus de onderzoekers. De gasmotor kan in dat geval vervangen worden door een combinatie van een brandstofcel en warmtepomp. De brandstofcel produceert warmte en elektriciteit, waarbij de elektriciteit naar de warmtepomp gaat.

Lees verder onder foto

Waterstof zal geen grote speler worden in verduurzamingsstrategie tuinbouw. - Foto: Bert Jansen

Waterstof zal geen grote speler worden in verduurzamingsstrategie tuinbouw. – Foto: Bert Jansen

Niet ingesteld op waterstof

In een Second opinion op het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland: een visie voor 2030’ trekken onderzoekers van adviesbureaus TNO en ECN wel in twijfel dat glastuinbouw een belangrijke vraagsector wordt voor waterstof. Het programma Kas als Energiebron is er ook niet sterk op gericht, stellen de onderzoekers. Ook lost waterstof niet het probleem op van de CO2-levering als wordt afgestapt van fossiele energie. Die groeistof voor planten komt nu uit gasstook als eindproduct.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin