Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland gaat meer sturen in water en klimaat

Zuid-Holland gaat gebiedsplannen maken voor natuur, water, klimaat en toekomstbestendige landbouw.

Dat maakt het provinciebestuur bekend. Er komt daarvoor een Provinciaal uitvoeringsProgramma Landelijk Gebied (PPLG) waarin stikstofmaatregelen worden uitgewerkt, maar ook water een belangrijke rol zal spelen en energievoorzieningen. De provincie gaat daardoor meer sturen op het bereiken van Europese verplichtingen, zoals Vogel- en Habitatrichtlijnen, Kaderrichtlijn Water en de Europese Klimaatwet voor broeikasgassen.

Zuid-Holland werkt plannen uit voor de gebieden Kust- en duingebied, het Veenweidegebied en de Zuid-Hollandse Delta. De glastuinbouw is gelegen in de Zuid-Hollandse Delta maar heeft een groot effect op het Kust- en duingebied, ook voor stikstofdepositie. De Greenport-organisatie zal daardoor bijvoorbeeld ook gesprekspartner zijn voor het maken van gebiedsplannen.

Glastuinbouw bereikt al veel

De provincies krijgen de taak opgelegd van de overheid, om zo onder meer het stikstofdoelstellingen te halen. De provincie Zuid-Holland wil in eerste instantie eigen initiatief van onderop stimuleren. De glastuinbouw werkt al aan een grote verduurzaming in Zuid-Holland met veel rest- en aardwarmte. Wel zijn er grote uitdagingen op gebied van schoon water.

De provincies krijgen in totaal € 25 miljard voor uitvoering van de gebiedsplannen, waarvoor het grootste deel naar veehouderij zal gaan, is de verwachting.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin