Zuid-Holland: eerst afspraken veiligheid geothermie

04-10-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Provincie Zuid-Holland is betrokken bij afspraken over veilige en verantwoorde exploitatie van geothermie.

Als die afspraken gemaakt zijn, start de provincie met het ondersteunen van enkele geothermieprojecten in die provincie. Dat stelt Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, in een brief in antwoord op moties om de energietransitie te versnellen.

Stimuleringsbeleid aardwarmte ongewijzigd

Aardwarmte vormt een belangrijk element in de energietransitie van de glastuinbouw in die provincie. De provincie Zuid-Holland stelde in augustus dat ze haar stimuleringsbeleid voor aardwarmte niet aanpast na een kritisch rapport over risico’s door toezichthouder SodM.

Wel stelde de provincie onderzoek te laten doen naar de impact van toekomstige aardwarmteprojecten op de omgeving, met name de invloed van breuklijnen. Het effect van meerdere bronnen bij elkaar wordt onderzocht.

Boorkop voor aardwarmte. - Foto: Peter Visser

Boorkop voor aardwarmte. – Foto: Peter Visser

Energieakkoord voor versnellen energietransitie

Voor de versnelling van de energietransitie in Greenport Westland-Oostland wordt najaar 2017 een gezamenlijk energieakkoord vastgesteld. De provincie draagt € 0,3 miljoen extra bij, bovenop de recent ontwikkelde fondsen. Dan wordt ook meer duidelijk over een eventuele restwarmtetracé naar Westland. Ook in Noord-Holland wordt gewerkt aan een energieakkoordmet daarin een rol voor de glastuinbouw.

Samen met LTO Glaskracht en de gemeenten inventariseert een door de provincie gefinancierde procesregisseur de verduurzaming van energie. De regisseur organiseert tuinbouwclusters in het Oostland en het Westland. Hij vormt en begeleidt coöperaties.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer