Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland: alles op alles voor warmte in de kas

Met de onlangs gestarte diepe Trias-boring zijn hogere temperaturen naar boven te halen. - Foto: Peter Visser

Met de onlangs gestarte diepe Trias-boring zijn hogere temperaturen naar boven te halen. - Foto: Peter Visser

De provincie Zuid-Holland wil een mogelijke vertraging van inzet van rest- en aardwarmte in kassen voorkomen.

Zuid-Holland bracht 6 risico’s in kaart die tot een vertraging van de ontwikkeling van rest- en aardwarmte kunnen leiden. Die ontwikkeling van duurzame warmte is belangrijk voor het economisch beleid voor industrie en glastuinbouw. De provincie wil de risico’s op vertraging periodiek meten om te kunnen ingrijpen, blijkt uit een brief van gedeputeerde Han Weber. Ook heeft Zuid-Holland maatregelen in petto om vertraging te voorkomen.

Steun voor aardwarmte

Een van de risico’s is dat geothermie een negatieve associatie krijgt in de publiciteit, vanwege mogelijke risico’s op aardbevingen. Dat zou kunnen gebeuren door onjuiste of beperkte informatievoorziening aan het publiek. Goede communicatie en het betrekken van de omgeving bij geothermie kunnen dat voorkomen. Ook gemeentes moeten de juiste informatie tot zich nemen via websites als www.hoewerktaardwarmte.nl.

Warmtenetten kunnen mogelijk vertraging krijgen door uitstel van besluiten over tracés of twijfels over financiële haalbaarheid. Ook hier zou de provincie een actieve ondersteunende rol moeten spelen voor aanleg van een hoofdstructuur. Daarbij moet het hameren op het maatschappelijke belang.

Individuele oplossingen

Daarnaast bestaat een risico dat bedrijven kiezen voor individuele oplossingen, waardoor warmtenetten niet de collectieve ondersteuning krijgen die nodig is. De provincie verwacht te kunnen bijsturen op lokaal en regionaal niveau, zodat de juiste bronnen gebruikt worden voor de juiste warmtevraag, zoals een lage temperatuurbron voor het verwarmen van gebouwen en kassen. Gemeentes kunnen beter gefaciliteerd worden voor de aanleg van een warmtenet.

Warmtelozing beboeten

De onzekerheid van afzet kan ertoe leiden dat industrie restwarmte niet uitkoppelt. De provincie kan zekerheid in de warmteafzet creëren, maar ook het lozen van restwarmte beboeten. De provincie draagt eveneens zorg voor infrastructuur voor levering van restwarmte aan kassen en gebouwen.

Inzetbaarheid

Een ander risico is dat geothermie en restwarmte te beperkt inzetbaar zijn, omdat de warmtevraag in de zomer te klein is. Dan is minder warmte nodig in kassen en huizen. De provincie wil scherp in beeld krijgen of lage temperaturen voor woningen haalbaar zijn en financiële instrumenten inzetten om cv-installaties te vervangen of de markt te stimuleren innovaties op te pakken bij bijvoorbeeld opslag of opwaardering van warmte.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin