Zorgen om Westlandse werklozen nemen af

07-02-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het herstel van resultaten in de tuinbouw laat zich voelen in de werkloosheidscijfers in de belangrijkste tuinbouwgemeente Westland.

Dat blijkt uit UWV-cijfers van niet werkende werkzoekenden in de gemeente. Sinds het begin van de zomer is de daling van de werkloosheid ingezet. In mei waren 4.022 mensen werkloos en werkzoekend, in november was dat aantal teruggelopen naar 3.408 werkzoekenden. Daarmee is het aantal werklozen onder het niveau van november 2015. Niet alleen de productie en handel boert goed. De uitvoer van kassen en techniek groeit ook fors.

Oudere werknemers

Westland gaf de werkloosheidscijfers vrij na vragen van Westland Verstandig over de snel groeiende werkloosheid begin dit jaar. De partij maakt zich zorgen om vooral de positie van oudere werknemers en de mogelijke verdringing door arbeidsmigranten en statushouders. Plannen om statushouders te huisvesten in de gemeente werden later afgeblazen. Uit deze UWV-cijfers valt overigens niet op te maken of ook de positie van oudere werknemers is verbeterd door het herstel van de Westlandse economie.

Polenconferentie

De gemeente Westland ziet geen noodzaak in meer inzet op het naar werk begeleiden van werkzoekenden. In januari organiseerde de gemeente nog een Polenconferentie vanwege de vrees dat steeds minder Polen willen werken in Westland in de toekomst.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer