Doorgaan naar artikel

Zorgen om viroïden voor tomatensector

Image

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) noemt de stelselmatige vondst van viroïden (virusachtige organismen) in planten en zaad reden tot zorg voor ondermeer de tomatensector.

Recent werd bekend dat in 2012 op tomatenzaad geëxporteerd vanuit Nederland naar Australië veelvuldig pospiviroïden zijn aangetroffen, waaronder de aardappelspindelknolviroïde (PSTVd). De status van deze recente meldingen wordt nog onderzocht. Verder is in Nederland voor het eerst PSTVd aangetroffen in een tomatenkas en gaat de aandacht sterker uit naar gelijkende viroïden die (nog) geen quarantainestatus hebben als PSTVd, maar die potentieel net zo riskant zijn en die toch veelvuldig worden aangetroffen in met name kuipplanten.

Dat blijkt uit het overzicht van fytosanitaire ontwikkelingen in de tuinbouw: Fytosanitaire signalering 2012 van de NVWA.

Nederland heeft jarenlang vooral de focus gelegd op de aardappelspindelknolviroïde, maar moet de controle en toezicht verbreden naar andere viroïden. Andere EU-landen behandelen viroïden als TASVd en TCDVd als quarantaine-organisme, terwijl Nederland daar nog over nadenkt. Zo wordt een nieuwe viroïde op dit moment gecontroleerd op de schadelijkheid voor ondermeer de tomaten- en aardappelteelt. Veel viroïden komen voor op sierplanten, blijkt uit steekproeven van de NVWA, maar zijn pas echt schadelijk voor de Nederlandse handelspositie van aardappelen en tomaten, andere waardplanten. Uit andere landen zijn de laatste jaren ook meldingen gedaan over verschillende viroïden in de tomatenteelt.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin