Zorgen om lage vaccinatiegraad arbeidsmigranten

07-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Een volle verwerkingsruimte. Het mag weer, maar corona ligt nog steeds op de loer. - Foto: Joost Stallen
Een volle verwerkingsruimte. Het mag weer, maar corona ligt nog steeds op de loer. - Foto: Joost Stallen

Stigas adviseert werkgevers in de tuinbouw voorlopig alle anderhalvemeter-maatregelen tegen corona te handhaven. De risico’s op tuinbouwbedrijven zijn groter dan gemiddeld door de lage vaccinatiegraad van arbeidsmigranten.

De gezondheidsdienst van de land- en tuinbouw constateert dat de besmettingscijfers wel weer langzaam omhoog gaan. Met name niet-gevaccineerden lopen meer risico en in zijn algemeenheid is de vaccinatiegraad bij met name arbeidsmigranten lager dan het Nederlands gemiddelde.

Een volle verwerkingsruimte. Het mag weer, maar corona ligt nog steeds op de loer. - Foto: Joost Stallen

Een volle verwerkingsruimte. Het mag weer, maar corona ligt nog steeds op de loer. – Foto: Joost Stallen

Fruitteler regelt groepsvaccinatie

Fruitteler Erik van Haarlem uit Buurmalsen heeft tijdens de pluk met zijn Poolse plukkers intensief gecommuniceerd over wel of geen vaccinatie. Van Haarlem regelde een groepsvaccinatie bij de GGD, ging mee, en dat ging vervolgens ‘heel erg vanzelf’, zegt hij. Het helpt wel dat de fruitteler zelf ook Pools spreekt.

Wat formeel wel en niet mag in de communicatie over vaccinatie is volgens Albert van der Burg van Stigas een grijs gebied. “De overheid zegt nu dat werkgevers hun werknemers wél mogen vragen of ze gevaccineerd zijn. Onze arbeidsjuristen etten daar vraagtekens bij, want het is toch een gezondheidsvraag.”

Plicht tot bescherming werknemers

“De sociale partners die samenwerken in Stigas geven samen het advies om toch voorzichtig te blijven, vanuit de plicht die alle werkgevers hebben om hun werknemers te beschermen.” De anderhalvemetermaatregelen op de bedrijven en ook in de huisvesting van de arbeidsmigranten zouden voor alle zekerheid dit najaar nog moeten worden gehandhaafd.

“Telers vragen of ze bijvoorbeeld de doorzichtige kunststof schotten in de schuur of op machines er nu wel weer af kunnen halen. Dat mag wel, maar als op 11 november het kabinet toch weer extra maatregelen van stal moeten halen, dan moet je alles weer installeren”, aldus Van der Burg van Stigas op een vandaag gehouden webinar van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer