Doorgaan naar artikel

Zonnepanelen die warmte oogsten

Zonnepanelen die voldoende warmte opvangen voor gebruik in kassen. Daarmee trekt het Nederlandse Suncom Energy belangstelling bij tuinders, maar ook zwembaden en sauna’s.

De panelen van Suncom Energy zijn in feite spiegels die het zonlicht op een kolom focussen, vergelijkbaar met een vergrootglas waarmee je met zonlicht papier kunt laten branden. Op deze manier zijn zeer hoge temperaturen te halen tot wel 500°C. De CSP-techniek (Concentrated Solar Power) is op zich niet nieuw, maar wordt tot op heden alleen grootschalig toegepast; Suncom heeft er een kleine versie van gemaakt.

De parabolische spiegels zijn twee meter in doorsnede en bewegen mee met de zon. Deze techniek zou ook geschikt kunnen zijn voor Nederlandse kassen, verwacht directeur en oprichter Henk Arntz, die werktuigbouwkunde heeft gestudeerd aan de TU Eindhoven. “Doordat je de warmte kunt bundelen, transporteer je hem door één leiding en blijven de warmteverliezen heel laag.”

Rijen van tientallen spiegels

Voor de opslag in de warmtebuffer van een kas zou een temperatuur van 90°C voldoende zijn. Bij dergelijke temperaturen gebruikt Suncom water als medium in de centrale kolom. Bij hogere temperaturen is dat gesmolten zout.

Hoeveel spiegels nodig zijn hangt af van de grootte van het bedrijf. Voor een kwekerij van enkele hectaren denkt Arntz aan enkele tientallen tot honderd spiegels. “Je zou ze in rijen aan de zuidkant van de kas kunnen opstellen met een leiding naar de warmtebuffer.” Het product wordt komende maanden gereed gemaakt voor de serieproductie door een Nederlandse fabriek.

In de winter bijstoken

Zoals elke installatie voor het winnen van zonne-energie heeft ook deze het probleem dat er in de winter weinig zon is. “We verkennen de installatie bij een pluimveebedrijf, dat de hallen het hele jaar door op een constante temperatuur wil houden van net boven 30°C. Met onze techniek is dat mogelijk van eind maart tot en met september. In de winter moet het bedrijf bijstoken.”

€ 500 per kiloWatt piekvermogen

De spiegels kosten ongeveer € 500 per kW piekvermogen; dat is ongeveer de helft van elektrische zonnepanelen. Thermische zonnepanelen zijn iets duurder, en die hebben het nadeel dat het rendement snel afneemt bij temperaturen boven 60°C. Met de Suncom is het rendement tot 300°C heel strak. Volgens Arntz zijn de spiegels bij 90°C twee keer zo efficiënt als een thermische zonnecollector in een vlakke plaat.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin