Doorgaan naar artikel

Zonder subsidie was investering ook gedaan

Zonder subsidie was investering ook gedaan

Zonder subsidie was investering ook gedaan

Veel jonge ondernemers investeren ook zonder geld uit de regeling Jonge Landbouwers in bedrijfsmiddelen.

Onderzoek van Bureau Berenschot laat dat zien. Het bureau deed onderzoek naar de doelmatigheid van de plattelandsontwikkelingsgelden uit de EU (POP 2). De regeling Jonge Landbouwers is één van die regelingen. De openstelling was in 2010, 2011 en 2012. In die jaren is voor € 30,5 miljoen verleend aan jonge ondernemers die maximaal 25% investeringssubsidie konden ontvangen. Van het aantal bedrijven dat deelnam kwam circa 10% uit de tuinbouw.

De regeling leidt echter niet tot een hoger rendement in het jaar na verlening van de subsidie. De regeling wordt door Berenschot een ’welkom steuntje in de rug’ genoemd.

Demonstratieprojecten

Berenschot onderzocht ook de doelmatigheid van andere regelingen uit de plattelandsontwikkelingsgelden zoals de Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig. Het ging daarbij om maatregelen gericht op energiebesparing en het reduceren van CO2 emissies. Berenschot toont zich na casestudies bij 3 projecten, waaronder 1 fruitteeltproject, ook kritisch over deze regeling. De projecten hadden ‘enigszins het karakter van gesubsidieerde marktbewerking van één leverancier’. De deelnemende bedrijven hebben zelf nauwelijks hoeven investeren en zijn vooral ‘showcases’ en onderzoeksvoorziening voor de leverancier.

Akkerranden

De regeling voor Demonstratieprojecten Functionele Agro Biodiversiteit randen (FAB-randen) was bedoeld om akkerbouwers ervaring op te laten doen met het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Een meerderheid van de bedrijven stopte met deze akkerranden, maar de onderzoekers vonden een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de deelnemers.

Beheer
WP Admin