Doorgaan naar artikel

ZON: kijken hoe reactie is op onze rol NMa

Afzetorganisatie ZON Fruit & Vegetables neemt een afwachtende houding aan nu bekend is geworden dat ZON als klokkenluider is vrijgesteld van een boete in haar rol in een paprikakartel.

Twee verkoopdochters van FresQ zijn daarvoor door de NMa wel beboet voor in totaal 14 miljoen euro. “Wij blijven lid van belangenorganisatie DPA. Als andere partijen hieruit conclusies trekken, zullen we dat merken. Het kan zijn dat andere partijen anders op ons zullen reageren”, zegt voorzitter Ton Reijnders. 

In de sector was die rol van ZON wel bekend. “Ik heb daar persoonlijk nooit zelf last van gehad, maar we moesten ook geheimhouding betrachten in dat proces. We konden er zelf nooit over spreken.”

ZON wil inhoudelijk niet op het rapport van de NMa reageren, net als FresQ. De NMa constateerde verboden marktafspraken als marktverdeling, minimumprijzen en het manipuleren van de klokaanvoer. Volgens Reijnders begon het verhaal in 2007 binnen het bestuur van de koepel DPA. Toen is gesproken over strengere boetes van de NMa. “In dat verband is afgesproken dat ieder voor zichzelf moest bepalen hoe hiermee werd omgegaan. We hebben een eigen onderzoek uitgevoerd dat tot dit gedrag heeft geleid.”

ZON gaat niet tegen het besluit in beroep. FresQ stapt wel naar de rechter. Beide organisaties hadden eerder dit jaar contact over samenwerking op paprikagebied. Daar zag ZON vanaf omdat ze het risicovol vond op mededingingsgebied. Er werd gesproken over leveranciersrelaties.

Volgens Reijnders kan de sector uit het NMa-besluit opmaken dat samenwerking het beste kan in fusievorm. “Andere vormen zijn snel twijfelachtig.” In dat verband onderzoekt ZON nu intern draagvlak om tot verdere samenwerking te komen. Reijnders: “die koers hadden we al ingezet.” Ook denkt Reijnders dat ZON nog zelf de aanvoer voor de klok kan bepalen. “Het is alleen niet toegestaan als je daarover met anderen overlegt.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin