Doorgaan naar artikel

ZON hoopt krimp in omzet te keren

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

De omzet van ZON was in 2016 € 35 miljoen lager dan het jaar ervoor. Vooral het extreme weer zoals de ijsstorm in juni bij Someren en de droge nazomer drukten de omzet.

ZON boekte in 2016 een omzet van € 295 miljoen(inclusief huurinkomsten bedrijvenpark) tegen € 330 miljoen in 2015. Voor 2017 gaat de afzetorganisatie uit van stabilisatie van de omzet door een gelijk totaalareaal en een groei van het glasareaal. Dat was ook het doel in 2016, maar dat werd doorkruist door de weersproblemen.

Ondanks een stabiel areaal telt de coöperatie opnieuw minder leden: 221 dit jaar tegen 248 in 2015. Wel stelt topman Michiel van Ginkel dat de succesvolle veilstrategie tot interesse leidt bij nieuwe telers.

Nettoresultaat gelijk

ZON boekte een vrijwel gelijk nettoresultaat als in 2015 (ruim € 800.000), maar het resultaat vòòr belasting was aanzienlijk slechter dan vorig jaar (ruim € 1 miljoen negatief in 2016, tegen € 0,3 miljoen negatief in 2015). Hogere inkomsten uit deelnemingen en belastingteruggave hielden de winst na belastingen op peil.

€ 241.000 naar leden

De afzetorganisatie keert € 241.000 uit aan de leden en voegt € 568.000 toe aan de algemene reserves. De afzetorganisatie kan bogen op voortreffelijke solvabiliteitscijfers (54%).

ZON verwacht dat de inkomsten uit verhuur op het bedrijventerrein Freshparc stijgen. De afzetorganisatie trekt nieuwe huurders en heeft 110 van de 130 hectare uitgegeven.

Bij zachtfruit heeft ZON in 2016 de resultaten op orde gekregen. Dat komt deels door het snijden in kosten en in een forse afwaardering van het onroerend goed in 2015.

Druk blauwe bessen

Over blauwe bessen schrijft de afzetorganisatie dat wereldwijd de productie zo snel zal toenemen dat een druk op de balans tussen productie en consumptie zal ontstaan. Daarom zijn maatregelen nodig zoals promotie en teeltinnovaties.

Beheer
WP Admin