Rob Pennings, teeltmanager bij Bryte . - Foto: Bayer Cropscience
Rob Pennings, teeltmanager bij Bryte . – Foto: Bayer Cropscience

Zoeken naar meest effectieve combinatie tegen meeldauw

Cropscience
Bayer Cropscience toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden
18-03 | Laatste update op 08-07 | |
Rob Pennings, teeltmanager bij Bryte . - Foto: Bayer Cropscience
Rob Pennings, teeltmanager bij Bryte . – Foto: Bayer Cropscience

Afgelopen zomer stak meeldauw nadrukkelijk de kop op in de tomatenteelt. Waar op de kwekerijen van Bryte normaal gesproken alleen Serenade preventief in blokken wordt toepast, werd dit keer ook teruggegrepen op een oude bekende: Luna Privilege. Teeltmanager Rob Pennings vertelt over het succes van die keuze.

Rob Pennings: “Door Serenade om de zoveel tijd in blokken toe te passen, proberen we meeldauw preventief voor te blijven. Het mooie van dit middel is dat het een biologisch product is zonder mrl en zonder zichtbaar residu.”

Bryte ontstond in 2019 uit de bundeling van de gerenommeerde bedrijven Kwekerij Dukker en Zwinkels Tomaten. Samen vormen zij een krachtige organisatie met in totaal vier teeltlocaties in Tinte en twee locaties in het Westland. In Tinte worden vooral de iets kleinere smaaktomaten geteeld, in het Westland de meer grove soorten. Rob Pennings (27) is verantwoordelijk voor de tomatenteelt op twee locaties van Bryte in Tinte (Z.-H.). De ene locatie omvat 7 hectare onbelichte tomaten, de andere locatie 3 hectare belichte teelt. Onder zijn verantwoordelijkheden valt ook het ziekten- en plagenverhaal en de bestrijding en beheersing ervan.

In die hoedanigheid bevindt Pennings zich veel in de kas om de stand van het gewas te beoordelen en ziekten en plagen tijdig te scouten. Op woensdagen maakt hij een rondje met de teeltvoorlichter. “En de laatste maanden vinden er online excursies plaats met andere collega’s. We bekijken video’s van elkaar en praten daarover, om zodoende kennis te delen.” Ook binnen Bryte zelf zitten alle teeltverantwoordelijken geregeld bij elkaar om de strategie te bepalen. “Daar zitten ook andere partners bij, zoals de leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen die ons hierin kunnen ondersteunen om tot diepere inzichten te komen.”

Afgelopen zomer werd juist meeldauw weer een probleem in de tomatenteelt.

Afgelopen zomer werd juist meeldauw weer een probleem in de tomatenteelt.

Biologische systeem niet omver gooien

Toen Pennings drie jaar geleden bij Bryte begon, waren de galmijt en de roofwants Nesidiocoris (Nesi) actuele problemen. Daar kwam Tuta Absoluta nog eens bij. Grote uitdagingen die alle aandacht vragen, meent Pennings. “We maken op onze locaties gebruik van geïntegreerd telen door natuurlijke vijanden en schimmels in te zetten. Die biologische aanpak vormt het uitgangspunt, liefst het hele seizoen. Maar het probleem met bijvoorbeeld een Nesi is dat deze zo verwant is met de biologische bestrijders die je inzet, dat het lastig is om alleen Nesi aan te pakken en de anderen niet. Met het gevaar dat je biologische bestrijders dus wegvallen en zich weer nieuwe problemen in de kas voordoen. Daardoor proberen we steeds weer andere technieken in te zetten om het biologische systeem niet omver te gooien. Gelukkig is de druk van Nesi de laatste jaren weer wat minder geworden, waardoor we twee biologische goede zomers hebben kunnen draaien.”

Echter, afgelopen zomer werd juist meeldauw weer een probleem in de tomaten, geeft Pennings aan. “In de zomers hiervoor, met warm en droog weer, was meeldauw minder aan de orde. Maar door het wisselvallige en koelere weer van afgelopen zomer merkten we dat het gewas toch wel wat zwakte opliep en gevoeliger werd voor bepaalde plagen, zoals dus meeldauw. Door Serenade om de zoveel tijd in blokken toe te passen, proberen we die schimmel preventief voor te blijven op onze locaties. Het mooie van Serenade is dat het een biologisch product is zonder mrl en zonder zichtbaar residu. Bovendien heeft het over het algemeen een brede werking in preventieve zin.”

Rob Pennings: “Door Serenade om de zoveel tijd in blokken toe te passen, proberen we meeldauw preventief voor te blijven. Het mooie van dit middel is dat het een biologisch product is zonder mrl en zonder zichtbaar residu.”

Rob Pennings: “Door Serenade om de zoveel tijd in blokken toe te passen, proberen we meeldauw preventief voor te blijven. Het mooie van dit middel is dat het een biologisch product is zonder mrl en zonder zichtbaar residu.”

Serenade in blokken toepassen

De afgelopen jaren ging Bryte steeds meer preventief werken, waar dat in het verleden vaak nog reactief was. “Je wilt immers niet dat je naar chemische middelen moet grijpen, omdat die steeds meer wegvallen. Bovendien is dat niet wenselijjk vanwege de mrl’s en de neveneffecten. Voorkomen is daarom beter dan genezen, vinden we bij Bryte” Door Serenade om de vier weken toe te passen, hoopt Pennings dat meeldauw niet de kop opsteekt. Daarbij is het volgens hem belangrijk om te vertrouwen op het product. “Want als meeldauw daadwerkelijk uitblijft, weet je nooit zeker of dat echt alleen door Serenade komt. Dat is het lastige met dit soort middelen en geïntegreerde strategieën. Maar je wilt er ook niet mee stoppen en het risico lopen om tegen problemen aan te lopen. Wat dat betreft vertrouwen wij op de preventieve werking van het product. Maar we houden onze ogen ook open voor andere producten die daar een bijdrage aan kunnen leveren en blijven voortdurend zoeken naar de meeste effectieve combinatie van producten tegen meeldauw ”

Want ondanks de goede werking van Serenade, kwam meeldauw in de belichte kas in Tinte aanvankelijk toch door. Hierdoor moesten meerdere aanvullende acties worden uitgevoerd, laat Pennings weten. In tegenstelling tot de onbelichte kas bleek Serenade hier niet afdoende in de aanpak van de schimmel. “We hebben toen in een kort tijdsbestek meerdere middelen toegepast, waaronder Luna Privilege”, aldus Pennings. Luna Privilege is een preventief fungicide op basis van fluopyram. Naast de uitstekende fungicidewerking heeft Luna Privilege ook een positieve invloed op het geoogste product; het helpt om het geoogste product langer vitaal te houden. Luna Privilege werkt preventief en moet dus ook preventief of zodra de eerste aantasting wordt waargenomen worden toegepast. Het middel heeft een breed werkingsspectrum, en is werkzaam tegen onder andere meeldauw, grauwe schimmel, botrytis en droogrot.

Meer over
Cropscience
Bayer Cropscience toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden

biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Mijdrecht is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.  Meer informatie over Bayer CropScience  * Bayer CropScience levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Cropscience
Bayer Cropscience toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden

biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Mijdrecht is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.  Meer informatie over Bayer CropScience  * Bayer CropScience levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Beheer