Doorgaan naar artikel

ZLTO verder in het ANWB-model

Image

Leden van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) zullen vaker moeten gaan betalen voor de belangenbehartiging. Individuele leden, groepen van leden of afdelingen die in de belangenbehartiging ondersteuning nodig hebben van ZLTO, zullen daarvoor moeten betalen.

Dat is een van de consequenties van de nieuwe koers die de organisatie vaart. Een woordvoerder van ZLTO zegt dat de werkwijze van de belangenbehartigingsorganisatie is te vergelijken met het ANWB-model, waarbij een basispakket voor de leden beschikbaar is en dat voor bijzondere diensten extra moet worden betaald.

De organisatie zet veel energie in de advisering van leden bij bedrijfsontwikkeling. ZLTO wil weer aan tafel komen bij ondernemers met uitbreidingsplannen of andere investeringen, om voor hen diensten te kunnen verlenen.  Dat is een tak waar de organisatie in de loop van de afgelopen jaren marktaandeel heeft verloren. ZLTO denkt daarbij bijvoorbeeld aan het maken van tekeningen en begeleiding bij de vergunningprocedure. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de ZLTO-diensten, maar zij betalen een aangepast tarief.

Als op lokaal of regionaal niveau belangen van groepen tuinders moeten worden behartigd, bijvoorbeeld als het gaat om de aanleg van een nieuwe weg, kan het hoofdkantoor van ZLTO bijspringen met kennis en kunde. Maar ZLTO stuurt daarvoor wel een rekening. Alleen als het hoofdbestuur bepaalt dat er sprake is van een groter belang, kan besloten worden de belangenbehartiging voor rekening van de organisatie te laten komen.

ZLTO is op zoek naar zeven relatiebeheerders die in het gebied contacten onderhouden met afdelingen, groepen van ondernemers en individuele leden. De relatiebeheerders hebben vooral tot taak om te zorgen dat ZLTO op de hoogte is van plannen en ideeën, zodat daar ook bij de dienstverlening snel op kan worden ingesprongen.

De reorganisatie bij ZLTO betekent verlies van ongeveer 60 arbeidsplaatsen. De ruimte die daardoor vrijkomt in het hoofdkantoor zal door bevriende organisaties kunnen worden gehuurd. Dat gebeurt nu overigens ook al.

De ZLTO-editie van het ledenblad Nieuwe Oogst blijft vooralsnog bestaan, zegt de ZLTO-woordvoerder. Een deel van de werknemers van het blad heeft per 1 mei van dit jaar al geen baan meer en een ander deel heeft te horen gekregen dat hun baan op 1 januari 2014 ophoudt. ZLTO maakt toenemend gebruik van elektronische media bij de nieuwsvoorziening aan de leden. ZLTO is in gesprek met LTO Noord over nauwere samenwerking op het gebied van de nieuwsvoorziening. Ledenblad Nieuwe Oogst kent nu verschillende edities voor LTO Noord, LLTB en ZLTO.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin