Doorgaan naar artikel

ZLTO: alternatief voor glasgebieden zonder perspectief

De provincie Brabant zou een rol moeten spelen om een alternatief te vinden voor glasgebieden zonder perspectief op verduurzaming.

Dat stelt ZLTO in een reactie op plannen van de provincie Brabant voor het Brabants Programma Landelijk Buitengebied (BPLG). Alle provincies moeten hiertoe voor 1 juli een houtskoolschets maken. ZLTO vindt dat glastuinbouw in die gebiedsplannen meer aandacht moet krijgen. Bovenal vindt de organisatie het vreemd dat de houtskoolschets zonder inspraak is ingediend.

Bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw staan onder druk

ZLTO signaleert dat bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw onder druk staan door natuur en wonen, of geen goed perspectief hebben om de energiehuishouding te verduurzamen. De provincie moet hier haar ruimtelijke beleid voor inzetten, zo schrijft ZLTO in een brief aan het provinciebestuur. “Gezien de regionale functie van de concentratiegebieden vragen we aan de provincie om het perspectief van de bestaande concentratiegebieden met ons te onderzoeken en waar perspectief ontbreekt gezamenlijk op zoek te gaan naar alternatieve gebieden.”

Ontwikkelruimte

Voor de glastuinbouw is in de eerste gebiedsplannen wel opgenomen dat er in concentratiegebieden ontwikkelruimte is. Ook de glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen buiten de concentratiegebieden kregen recent weer meer ontwikkelruimte. Dit wordt in de houtskoolschets nu niet benoemd, signaleert ZLTO.

PAS-melders

De organisatie pleit er verder voor dat in het gebiedsplan komt te staan dat bedrijven geholpen worden als ze op slot staan door stikstofafspraken, zoals de PAS-melders. Ook moeten afspraken uit het Landbouwakkoord één op één worden overgenomen in het gebiedsplan en zou een grondbank voor het ruimtelijke beleid niet in handen van de overheid mogen komen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin