Doorgaan naar artikel

Ziekte vroegtijdig signaleren met bio-signalen

Ziektedetectie in fruit wordt een kwestie van automatisch bio-signalen opvangen en verwerken.

Dat stelt Alja van der Schuren van het Zwitserse bedrijf Vivent SA. Normaal gesproken is het waarnemen van ziekten en plagen nog een kwestie van goed monitoren door ervaren krachten met liefst ook wat groene vingers. Vivent SA werkt aan geautomatiseerde systemen mede op basis van Artificial Intelligence.

Als planten aangevallen worden door ziekten of plagen reageert de plant heel snel met elektrische signalen op de aantaster. Door deze met bio-sensoren waar te nemen is veel sneller dan je met het blote oog of microscoop kunt zien de aantasting al te monitoren. Het doet wat denken aan het maken van hartfilmpjes om zo vroeg hartklachten te detecteren.

Trips in aardbeien als voorbeeld

Een mooi voorbeeld van een eerste praktijktoepassing is detectie van trips. Zodra de trips een prik in de plant doet, reageert de plant met elektriciteitsstroompjes. In de kasteelt bij aardbeien lopen de eerste pilots. Per hectare worden er twee kastjes opgehangen met 8 sensoren per kastjes, dus met 16 waarnemingspunten per hectare wordt het gewas 24/7 in de gaten gehouden.

Meer dan alleen ziekten

Het detecteren van ziekten en plagen is nog in ontwikkeling en behoorlijk complex. Een wat gemakkelijkere toepassing is het signaleren van mineralentekort. Bij stikstof, ijzer en calcium is Vivent daar al een heel eind mee. Het is ook een methode om bij bemestingsproeven verschillen in resultaat te monitoren. Een andere toepassing zou voor het beter sturen van water-droogtestress kunnen zijn.

In een buitenteelt van zowel hard- als zachtfruit lopen al enkele jaren de eerste experimenten. De verzamelde data worden verwerkt tot grafieken en vervolgens met logaritmen en AI tot een vertaalslag van welke aantasting in welke mate. In de eerste projecten wordt met een reeks partners samengewerkt, zoals in Engeland het bekende fruittteeltbedrijf Adrian Scripps en NIAB als kennisinstituut. Met name schurft in appels wordt daar op de korrel genomen.

Share this

Afbeelding
Wouter van Teeffelen

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin