Doorgaan naar artikel

Zeven miljard

Image premium

Dat de wereldbevolking is toegenomen tot zeven miljard personen is goed nieuws voor de Nederlandse agrarische sector.

Toename van het aantal potentiële afnemers is gunstig voor elke branche en zeker voor degenen die intensief betrokken zijn bij de voedselvoorziening. Dit ondanks de beweringen van de doemdenkers die zeggen dat de aarde te klein is voor zo veel bewoners en niet voldoende grondstoffen en voedsel zou kunnen opbrengen voor de groeiende bevolking.

Deze doemdenkers werden alweer jaren geleden op hun onjuist gedachte gebracht  door de “Club van Rome”, een groepje van wel geleerde mensen maar die niet in de land- en tuinbouw hadden doorgeleerd en ook niet de moeite hadden genomen om zich eerst door ervaren agrarische deskundigen goed te laten voorlichten en zich van de feiten op de hoogte te laten stellen.

Het landoppervlak van de aarde is ongeveer 149 miljoen vierkante kilometer. Dat is 14,9 miljard hectare. Volgens de huidige technologie is daarvan nu ongeveer 3 miljard hectare geschikt voor de voedselproductie omdat het overige deel te koud, te nat, te droog of onbegaanbaar is (encarta).
Op dit moment is nog niet eens de helft van die 3 miljard hectare daadwerkelijk in gebruik voor de productie van al het voedsel voor de 7 miljard mensen en op het grootste deel van die helft is de manier van voedsel produceren nog uiterst primitief met een groot tekort aan voedsel in die gebieden.

Dat we per persoon 2 hectare agrarische grond nodig zouden hebben voor ons voedsel is onjuist.
Op dit moment leven wereldwijd gemiddeld niet één maar negen mensen van de opbrengst van 2 hectare. De voedselproductie en de bewoonbaarheid van de zee, circa zes keer het landoppervlak, blijven hier buiten beschouwing maar de mogelijkheden zijn groot.

De land- en tuinbouwtechnieken maken een snelle ontwikkeling door en in versneld tempo worden steeds hogere producties per hectare gerealiseerd op gronden die men voorheen totaal ongeschikt achtte want  de soort of de toestand van de grond telt  tegenwoordig niet meer mee. Er gaat beton over om de negatieve aspecten van de bodemsoorten te omzeilen en er is tevens voortgang met stapelcultuur: witlof en champignons worden al lang in lagen boven op elkaar geproduceerd. Nu komen ook heel grote teeltoppervlaktes met andere gewassen aan bod om in energiezuinige en gesloten systemen in lagen bovenop elkaar te worden gerealiseerd. Dat kan boven land maar ook boven water, boven wegen of bovenop woonblokken.

In het tijdsverloop  van slechts één generatie is de rendabele voedselproductie van diverse gewassen meer dan vertienvoudigd, zoals bij tomaten,  per vierkante meter van ongeveer 7 kilo tot 75 kilo per jaar terwijl het gebruik van arbeid, energie, kunstmest en  bestrijdingsmiddelen daarbij tot een minimum is gereduceerd.

General Electric had jaren geleden in het Epcot Centre al een demonstratie met grote stapelbare containers, met in elke container voedselproductie in een volledig gesloten circuit.

Voor de mogelijkheden van voedselproductie geldt inderdaad: “The sky is the limit.”

 

Delen

Image
Arie van den Berg

eigenaar Van den Berg Seeds

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin