Doorgaan naar artikel

Zelfregulering voedselveiligheid onder de loep

Foto: Misset

Foto: Misset

De zelfregulering voor voedselveiligheid wordt verbeterd. Begin 2021 komt er advies aan de Tweede Kamer.

Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage Actieplan Voedselveiligheid. Nederland heeft beleid om private sectorsystemen voor voedselveiligheid te beoordelen in Ketenborging.nl. Naar dat beleid is recent een evaluatie afgerond. Aanleiding was een groot voedselveiligheidsprobleem in de eiersector in 2018 (fipronil). Begin volgend jaar worden de conclusies en adviezen van de evaluatie bekend.

Dat er een aanscherping komt van beleid is te verwachten, lijkt vast te staan. Zo wordt gewerkt aan een wettelijke verplichting om private laboratoria te dwingen resultaten te melden als deze mogelijke voedselveiligheid in gevaar brengen.

Meldpunt fraude in AGF

Alle sectoren hebben daarnaast een eigen analyse gemaakt van de zwaktes in het eigen voedselveiligheidsbeleid. Een belangrijk deel van het voedselveiligheidsbeleid in Nederland wordt door het GroentenFruit Huis uitgevoerd. Dat GroentenFruit Huis publiceerde die analyse van de zwaktes in voedselveiligheid al in 2019. Daarin vraagt GroentenFruit Huis aandacht voor mogelijke voedselfraude. Een laagdrempelig meldpunt is nodig voor bijvoorbeeld de verkoop van gangbare producten voor biologisch of het wijzigen van de herkomst op verpakkingen. Fraude met herkomst kan namelijk grote gevolgen hebben bij een uitbraak van een voedselveiligheidsprobleem. De oorzaak van het probleem is daardoor niet te vinden.

Veiligheidscultuur

Ook oordeelt GroentenFruit Huis dat het een uitdaging is de continue aandacht en alertheid bij bedrijven te creëren voor een veiligheidscultuur. Bovendien is betere aansluiting nodig van de sector bij crisisstructuren van de NVWA en het ministerie van VWS en LNV. Gezamenlijke crisisoefeningen zijn nodig, stelt GroentenFruit Huis.

Beheer
WP Admin