Doorgaan naar artikel

Zeer kritisch rapport over aardwarmte in tuinbouw

De risico’s van de winning van energie uit aardwarmte worden onderschat. Meer expertise en toezicht is nodig.

De overheid moet met gericht beleid en betere regelgeving komen om de veiligheid in de energiesector te waarborgen. Gebieden waar aardbevingen voorkomen, zoals Groningen, moeten worden ontzien.

Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het is de eerste keer dat de toezichthouder aardwarmte, waarbij energie wordt gewonnen uit warmte onder het aardoppervlak, onder de loep neemt.

Strengere eisen

Omdat het om relatief nieuwe technieken gaat, is er volgens het SodM nog te weinig aandacht voor risico‘s, zowel op het gebied van veiligheid als milieu. Ook ontbreekt het in de sector nog aan expertise. Aan dit laatste kan het ministerie van Economische Zaken (EZ) iets doen door strengere eisen te stellen.

De sector zelf moet te rade gaan bij de olie- en gassector en de kennis die daar aanwezig is gebruiken om de veiligheid bij het gebruik van aardwarmte te verbeteren, stelt SodM.

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Slecht materiaal

De toezichthouder betwijfelt in hoeverre duurzaamheid een belangrijkste overweging is bij geothermieprojecten. Het beperken van de kosten is begrijpelijk, maar kan er ook toe leiden dat er slecht materiaal wordt gebruikt of personeel wordt ingehuurd dat niet over de benodigde kennis beschikt.

Gebieden aanwijzen

Er zijn nog weinig beperkingen over waar wel en waar niet projecten kunnen worden ontwikkeld. In gebieden waar de kans op aardbevingen al groter is dan gemiddeld zijn toch vergunningen afgegeven, stelt het SodM. Het is aan het ministerie van EZ om vast te stellen welke gebieden geschikt zijn voor geothermie.

In september gaat EZ verder in op de toekomst van geothermie, laat een woordvoerder weten.

Share this

Afbeelding
Anp

Algemeen Nederlands Persbureau

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin