Doorgaan naar artikel

Zeeland sorteert voor op ontwikkeling glastuinbouw Terneuzen

glastuinbouw Terneuzen premium

Archiefbeeld aubergineteelt. Foto: Gerard Boonekamp

Nieuwe Zeeuwse ruimteregels maken meer mogelijk voor ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in Terneuzen.

Het glasgebied in Terneuzen krijgt meer ruimte om te ontwikkelingen. Er geldt nu dat ‘nieuwe locaties kunnen worden overwogen als betere koppelingen aan de industrie mogelijk zijn’. De bedrijven in dat duurzame glasgebied nemen al warmte en CO2 af van WarmCO2. Door onzekerheden in levering dit jaar wordt een nieuwe strategie uitgedacht. Daarvoor lijkt nu meer ruimte.

De nieuwe Zeeuwse regels bieden ruimte voor de gemeente om af te wegen of naast de huidige glastuinbouwlocatie een nieuwe locatie wenselijk is, stelt de provincie in een toelichting.

Verbrandingsinstallatie

In datzelfde provinciale beleid staat dat in het betreffende glastuinbouwgebied in Terneuzen een verbrandingsinstallatie kan komen voor energieopwekking uit mest of afvalstoffen. Mogelijk past ook dat in een nieuwe energiestrategie. Concrete plannen zijn niet bekend bij de provincie.

Evaluatie ruimte-voor-ruimte

De provincie Zeeland voert het beleid dat ontwikkeling van glastuinbouw vooral in concentratiegebieden moet plaatsvinden. Die zijn er in Terneuzen, bij Kapelle, Oosterland, Rilland, Sint Annaland of Sirjansland. Bedrijven buiten deze glastuinbouwgebieden kunnen beperkt uitbreiden. Uitbreiding van deze solitaire bedrijven kan alleen als er elders gesaneerd wordt. Deze maatwerkoplossing was er al. Daar is geen subsidieregeling voor ingesteld.

Wel kent de provincie de ruimte-voor-ruimte regeling om oude glasbedrijven op te ruimen. Voor de sloop van een halve hectare kassen kan dan een huis worden teruggeplaatst. Die regeling wordt op dit moment geëvalueerd, stelt de provincie desgevraagd.

Ontwikkeling niet op slot

In de verordening maakt de provincie een voorbehoud. Ontwikkeling in de glastuinbouw moet in lijn liggen met het Klimaatakkoord en bestaan van stikstofruimte. Dat beleid is op dit moment nog niet bekend. Dat zet ontwikkelingen in concentratiegebieden niet op slot, stelt de provincie. “Vanuit het provinciaal beleid gelden een aantal voorwaarden voor een mogelijke ontwikkeling. Indien uit een gemeentelijke onderbouwing blijkt dat voldaan wordt aan deze voorwaarden kan er door een aanpassing van de Omgevingsverordening ruimte geboden worden.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin