Doorgaan naar artikel

Zachtfruitconsumptie Verenigd Koninkrijk is booming

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

De consumptie van zachtfruit in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen vier jaar 50% gegroeid en er is niets wat erop wijst dat aan die ontwikkeling een einde komt. Wel is er door de brexit een dreiging in de beschikbaarheid van arbeid en van importbeperkingen.

Volgens handelsdeskundige Drew Reynolds van het Engelse fruitbedrijf Total Produce (actief in meer dan 22 landen) is de waarde van het in de Verenigd Koninkrijk (VK) door de consument aangekochte zachtfruit vanaf 2013 gestegen van 833 Britse miljoen pond tot 1.276 pond nu, met een bereik van 84% van de huishoudens. In 2013 kocht 81% van de huishoudens regelmatig zachtfruit. In dezelfde periode steeg de aankoopfrequentie per huishouden van 15 naar 21 keer per jaar.

Zachtfruit overtroeft melk en brood soms

Het aankooppatroon is bovendien dusdanig dat de omzet van zachtfruit één tot twee weken per jaar hoger is dan van melk en brood, aldus Reynolds. Het succes is volgens hem onder andere te danken aan de belevingswaarde (gemakkelijk te consumeren, geeft geen afval, een ‘feestje’ (brix!)), een imago van ‘superfood’, jaarrond beschikbaarheid en het vertrouwen in de verpakkingswijze en in de kwaliteit: de consument inspecteert een doosje zachtfruit niet (meer), omdat hij of zij erop rekent dat de vruchten goed zijn.

Verder is de verpakking dusdanig ‘degelijk’ dat zachtfruit goed mee te nemen is met de overige boodschappen. Het zijn vaak commodity-producten geworden, aldus Reynolds, net als bijvoorbeeld cola of appels.

Aardbeien meest gekocht

Aardbeien maken het leeuwendeel uit met 131.000 ton/jaar, gevolgd door blauwe bessen (27%, 34700 ton) en frambozen (21 %, 22.800 ton). Van het volume aardbeien is zowat 70.000 ton van Britse bodem, en dat aandeel breidt langzaam uit door verlenging van het productieseizoen. Voorheen lag de nadruk vooral op productie in juni, tegenwoordig komt een flink deel van de productie van doordragers. In juni is het productievolume van junidragers en doordragers zowat gelijk, met een tweede oogstpiek van de doordragers in de eerste helft van augustus. Deze laatste productiegolf geeft problemen, omdat die dan groter is dan de vanaf medio juli afnemende binnenlandse consumptie.

Rassen eruit, rassen erin

De ontwikkelingen werken door in de gebruikte rassen, in de doordragers en in de junidragers. Bij de doordragers merkt Reynolds op dat de best smakende rassen niet altijd goed meekunnen vanwege de achterblijvende productie en vanwege te zachte vruchten. Bij de junidragers ziet hij een uitfasering van Elsanta en Sonata ten gunste van alternatieven als Malling Centenary en Magnum.

Brexit is troublemaker

Reynolds ziet een aanzienlijke dreiging in de brexit: dat tekende zich vorig jaar al af in een dreigend tekort aan buitenlands personeel (-/- 20 procent aanbod in vergelijking met voorgaande jaren), en mogelijke problemen met de aanlevering van plantmateriaal. Het overgrote deel van de planten die in de VK worden gebruikt, komen van plantenkwekers elders in Europa). Verder kan de jaarrond beschikbaarheid van zachtfruit in het gedrang komen, volgens Reynolds voor het grootste deel afkomstig van Nederlandse en Spaanse producenten, plus import uit Marokko en Egypte. “Als het huidige Europese level playing field wegvalt, hebben we een serieus probleem. Meer invoeren uit Zuid-Amerika gaat ons dan niet helpen.”

International Soft Fruit Conference (ISFC) in Den Bosch

Drew Reynolds schetste de huidige en verwachte situatie in het Verenigd Koninkrijk vorige week tijdens de jaarlijkse International Soft Fruit Conference (ISFC) in Den Bosch. Deze internationale studiedag voor zachtfruit trok dit jaar bijna 700 bezoekers.

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin