Doorgaan naar artikel

‘Zachtfruit staat voor schaalvergroting’

De zachtfruitsector zal zich verder ontwikkelen in de richting die grote glasgroentetelers al gingen.

Toen ik in mei mijn vorige column voor Groenten & Fruit schreef en de eerste golf van de coronacrisis een beetje voorbij was, stond er voor velen een nieuwe wereld op de kaart. De overheid had alles uit de kast getrokken in het bijpassen van financiën waar dat (tijdelijk) nodig was om vooral de onrust te beteugelen. Gedurende de zomer leek er even wat lucht te komen. Tijd voor bezinning bij veel mensen, maar ook tijd voor onrust en onzekerheid, zeker voor mensen buiten de zorg en voedingssector.

Klimaat en voedselzekerheid

Ook kwamen zaken als klimaat en voedselzekerheid, het stikstof- en CO2-vraagstuk weer terug op de kaart, want dat was even op een lager plan beland. Nu al, maar in de toekomst meer en meer, zal ook het thema water nadrukkelijker op de agenda komen. Toch wordt de afwikkeling van juist deze langeretermijnvraagstukken voor de sector de komende jaren de uitdaging.

Kijken we nu naar de zachtfruitsector zien we een aantal ontwikkelingen. Qua schaalgrootte van aardbeienbedrijven zien we een behoorlijk doorgroei in oppervlakte. Deels geconcentreerd, deels ontstaan door overname en bedrijven op meerdere locaties. Daarnaast zit een grote groep bedrijven tussen 1 en 3 hectare.

Qua schaalgrootte van aardbeienbedrijven zien we een behoorlijk doorgroei in oppervlakte

Zachtfruit

De ontstane situatie van overnames uit de jaren 2008 tot 2015 heeft voor een aantal bedrijven wel goede inkomsten gegenereerd, maar deze ondernemers staan op dit moment voor de situatie dat ze telen op locaties waar uitbreiding niet meer aan de orde is. Deze bedrijven zijn vaak wel ietwat gedateerde bedrijven (>15-20 jaar oud), maar zijn nog steeds geschikt voor telen van zachtfruit.

Opvolging

Regelgeving, perceelafmetingen, maar ook opvolging is een zaak die de komende jaren zijn uitrol gaat krijgen. Een groot aantal ondernemers valt binnen de leeftijdsgroep tussen 50 en 60 jaar en zullen in de bestaande situatie verder uitdrijven wanneer geen opvolging aan de orde is. Ondernemers met wel opvolging, maar ook de net gestarte bedrijven, zullen in de toekomst vanwege bovenstaande vraagstukken, aangestuurd door de overheid zich moeten gaan verdiepen hoe en waar zee grotere efficiënte locaties kunnen ontwikkelen om aan de eisen te blijven voldoen en uiteindelijk een positief inkomen er uit te halen.

Vernieuwing van veel van de glasopstanden, met nieuwe technieken, dat zal ook voor de zachtfruitsector noodzaak zijn, in navolging van de collega’s in de groenteteelt.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin