Doorgaan naar artikel

Zaak Hartman loopt voorlopig met sisser af

De miljoenenclaims tegen de erven Hartman zijn door de rechter afgewezen. Hoger beroep lijkt in het belang van schuldeiser Rabobank, maar is onzeker.

In een recente vervroegde einduitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland is de naam van Willem Hartman gezuiverd op meerdere punten. Zo is geen overtuigend bewijs geleverd voor zwarthandel in klasse 2-groente. Ook is de einduitspraak op andere punten een bewijs dat Hartman niet roekeloos handelde bij snelle uitbreiding van het bedrijf. Bovendien bleef een aantal transacties overeind die door Hartman was aangegaan met de toenmalige eigenaar The Fruit Farm Group.

Financieel belang

Voor curator van het failliete Hartman, Hillie Lunter, was de uitspraak niet onverwacht. De curator van Yspeert Advocaten nam de zaak tegen de erven Hartman over na het faillissement nu ruim een jaar geleden. In een tussenvonnis eerder dit jaar schoof de rechter de meeste vorderingen tegen de erven Hartman al opzij. De rechter gaf haar dit najaar wel kans nieuwe getuigen op te roepen om zwarthandel te bewijzen. Daar zag de curator vanaf omdat het financiële belang te klein was na het vervallen van een deel van de vorderingen in de tussenuitspraak.

Rabobank besluit over vervolg

De vraag is of de gerechtelijke procedures na deze gunstige uitspraak voor de erven Hartman zijn afgedaan. Dat de curator afzag van het opnieuw oproepen van de getuigen, vergroot de kansen in hoger beroep mogelijk niet, erkent ze. Curator Lunter is in overleg met de Rabobank over een mogelijk vervolg. Die bank kan als grootste belanghebbende in de faillissementsafwikkeling invloed hebben in dat besluit.

In een hoger beroep kan de hele zaak opnieuw getoetst worden met alle claims van destijds The Fruit Farm Group. Voor een hoger beroep heeft Lunter nog ruim 2 maanden. “We kijken nu of er nog muziek zit in een eventueel hoger beroep”, stelt de curator.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin