Zaadcoating nieuwe optie voor mycorrhizaschimmels

09-03-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Adviescentrum Biomygreen heeft een methode ontwikkeld voor het coaten van zaad met mycorrhizaschimmels. Voor de keuze van de meest passende soorten en de dosering van de schimmels worden eerst de bodemeigenschappen van het betreffende perceel bepaald.

Mycorrhizaschimmels maken deel uit van het bodemleven. Bij toediening is het van groot belang dat ze dichtbij het zaad worden aangebracht. Dat kan door het zaad te coaten. Dichtbij het zaad aanbrengen bevordert volgens Biomygreen de zaadkieming, stimuleert de wortelontwikkeling, verhoogt de weerbaarheid tegen ziekten en verbetert de bodemstructuur.

Bodemanalyses vooraf

Welke soorten van mycorrhizaschimmels bij de coating worden gebruikt, is afhankelijk van het te telen gewas en de voorkomende ziekteverwekkende organismen in de betreffende grond. Om dat te bepalen is informatie over het perceel nodig. Die haalt Biomygreen onder andere uit een chemische en eventueel ook uit een biologische bodemanalyse. Op basis van die resultaten wordt het zaad gecoat met passende soorten schimmels.

Aanpassing teeltplan

In principe kunnen alle zaden worden gecoat door ze op te sturen naar Biomygreen. Voor een optimaal effect van de coating kunnen aanpassingen in de teeltstrategie nodig zijn. De adviseurs van biomygreen geven daarover advies.

Toedienen van schimmels kan via zaadcoating, maar het is ook mogelijk dat in granulaatvorm te doen of de schimmels bij het zaad te spuiten met in wateroplosbaar poeder.

Keurmerk voor producten met mycorrhiza

Biomygreen heeft onlangs een keurmerk geïntroduceerd voor producten die mycorrhizaschimmels bevatten. Dit BMG-label is ingevoerd nadat uit onafhankelijk onderzoek bleek dat er producten op de markt zijn die niet of nauwelijks mycorrhizaschimmels bevatten, maar voornamelijk bacteriepreparaten. Ook zijn er producten die onder Nederlandse omstandigheden geen werking hebben of niet geschikt zijn voor het aanbevolen gewas.

Producten die het BMG-label dragen, bevatten gegarandeerde specificaties omtrent product en volume en bevatten geen meststoffen of andere toevoegingen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer