Doorgaan naar artikel

WUR: ‘Toelating glyfosaat niet verlengen’

Foto: Lex Salverda

Foto: Lex Salverda

De Europese Commissie doet er volgens professor Violette Geissen van Wageningen Universiteit goed aan de toelating van glyfosaat niet te verlengen.

Uit internationaal bodemonderzoek in 10 Europese landen onder leiding van onderzoekers van de Nederlandse landbouwuniversiteit blijkt dat bijna de helft van de Europese landbouwgronden glyfosaat en AMPA bevat. AMPA is een stabiel afbraakproduct van glyfosaat.

Uit de studie die deze week verscheen in tijdschrift ‘Science of the Total Environment’ blijkt vooral AMPA parten te spelen. Naast de brede verspreiding van het afbraakproduct, zijn de gevonden concentraties hoog. Ze lopen op tot 2 milligram per kilo grond. Voor de bodem is er geen officiële norm voor AMPA, voor drinkwater is de norm maximaal 0,1 microgram per liter.

Verspreiding via wind en water

Een bijkomend probleem, aldus Geissen op de Nederlandstalige website Nature Today, is de grote kans op verdere verspreiding van de verbindingen door bijvoorbeeld winderosie of afspoeling van verontreinigde gronden. “Als glyfosaat wordt toegepast in gebieden met sterke winderosie, kunnen mensen er direct aan worden blootgesteld. Omdat de stof zich hecht aan zeer kleine deeltjes, kan die gemakkelijk door mensen en dieren worden ingeademd.”

Hoge concentraties in grondwater

De uitspoeling van glyfosaat en AMPA in het oppervlaktewater is volgens Nature Today in 2012 Europawijd onderzocht. De stof werd in de helft van 57.000 monsters aangetroffen in concentraties tot meer dan 200 microgram per liter. Geissen vindt dat de Europese Unie daarom snel normen moet opstellen voor glyfosaat en AMPA in de bodem. “Er zijn behoorlijke potentieel negatieve effecten op de bodem-biodiversiteit, het waterleven en de mens na blootstelling aan deze stoffen. Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa aantroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen.”

Geen besluit over toelating

In 2016 liep de goedkeuring van de Europese Commissie voor het gebruik van glyfosaat af. Op dit moment wordt gesproken over verlenging van de toelating.

De Europese Commissie komt waarschijnlijk met een aangepast voorstel omdat de Europese lidstaten er vandaag, woensdag 25 oktober, niet in zijn geslaagd om een besluit te nemen over de hernieuwde toelating van glyfosaat. In het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff), waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn, lag een voorstel op tafel om glyfosaat een hernieuwde toelating te geven.

Volgens de Franse krant Le Monde zou de Europese Commissie opnieuw schuiven met de periode waarvoor toelating zou kunnen worden gegeven. De Europese Commissie wilde aanvankelijk een toelating van 15 jaar, maar veranderde dat onder druk van de tegenstanders tot een periode van 10 jaar. Inmiddels zou gepraat worden over een toelating voor een periode van 5 tot 7 jaar.

Bekijk meer

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin