Doorgaan naar artikel

WUR met spoed achter resistente bladluis aan

Wageningen UR gaat met spoed een onderzoek doen naar aanpak van nieuwe resistentie van bladluis in de kas.

De programmaraad van Stichting Kennis in je Kas (KIJK) heeft middels een spoedprocedure groen licht gegeven voor onderzoek naar Myzus persicae. Diverse telers hebben recent melding gemaakt van een nieuw soort bladluis, die resistent lijkt tegen de huidige toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Onduidelijk is in welke mate deze luis voorkomt in de Nederlandse kassen. De meldingen komen vooral uit de paprikateelt, maar de Myzus Persicae staat ook bekend als een van de verspreiders van het Caby-virus dat in komkommer actief is.

WUR zet het onderzoek direct op en wellicht kan deze zomer al meer informatie naar de telers komen. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet die mogelijk niet effectief zijn tegen deze luis, maar die wel leiden tot extra druk op de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw.

Bladluizen uit twintig paprikakassen

De eerste stap is onderzoek naar de verspreiding van Myzus genotypen (bladluizen) over Nederlandse paprikakassen. Bij ten minste twintig paprikakassen worden bladluizen verzameld en via DNA-analyse wordt het type bepaald. Omdat er reeds data voorhanden zijn uit voorgaande jaren wordt dit onderzoek uitgevoerd bij paprikatelers. Aangezien Myzus een brede waardplantenreeks heeft, kan de lijn worden doorgezet naar andere gewasgroepen.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de resistentie van Myzus genotypen tegen flonicamid. Dat moet resulteren in zicht op de resistentie van de gevonden varianten tegen chemische gewasbescherming.

Collectief gefinancierd

De ondernemersgroep Plantgezondheid van KIJK, het collectief door de glastuinbouw en overheid gefinancierde onderzoeksprogramma, beoordeelde dit project eerder al als belangrijk en gaf de programmaraad een positief advies.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin