Doorgaan naar artikel

‘WKK op gunstigste momenten aan’

Image premium

Bij kwekerij De Springplank in Dongen wordt een deel van het gewas halverwege week 43 naar beneden gesneden, terwijl in het voorste gedeelte van de kas nog een laatste ronde gesneden wordt.

Harry Vollering: “We proberen met de WKK zo efficiënt en goedkoop mogelijk warmte te maken. Zo veel mogelijk op de gunstige onbalans-uren draaien, en daarbuiten de motoren uit. We gebruiken alleen nog een groeibuis tussen het gewas die op 60 graden ligt. Met 4 van die buisjes per 8 meter kost dat weinig warmte, terwijl de plant daar best wel profijt van heeft.” Daarnaast is het energiescherm iets meer gebruikt om zuinig te telen.

In de laatste periode is een etmaaltemperatuur van 19,6 tot 19,7 graden Celsius aangehouden. Dat was nog makkelijk te halen, met een nachttemperatuur van 17 graden en 22 graden op de dag.

Verzwakt gewas

De controle van plagen is goed verlopen. “Op het eind zag je wittevlieg wel toenemen. Niet hele zwaar aangetaste hoeken, maar wel een toename met hier een daar een zwart plantje aan de gevel.” Ook was wat meeldauw te vinden, maar net als bij de wittevlieg was een bestrijding was aan het eind van de teelt niet meer zinvol.

Het gewas was in een eerdere fase verzwakt geraakt, wat Vollering voor een groot deel toeschrijft aan het gebruik van een diffuse coating op het kasdek. “Dat blijft je later in de teelt achtervolgen. Het gewas is toch steeds wat zwakker gebleven.”

De planning is om de achterste kas met een hogedraadteelt onder belichting rond 12 december te planten. De voorste onbelichte kas volgt op 7 januari.

Overschakelen naar steenwol

Er wordt overgeschakeld van perliet naar steenwol als substraat-type. “Dat past meer bij de teelt van Bonaire, die een wat slechtere wortelhuishouding heeft.” En volgend jaar verwacht hij virusproblemen niet kwijt te zullen zijn, en dit ras met virusresistentie toch weer nodig te hebben.

“Met een iets natter medium kun je iets meer groei houden op Bonaire. We leggen twee setjes steenwol, een voor de eerste teelt en de andere voor de tweede teelt.”

“Om de teelt de goede kant op te duwen gaan we ook iets dichter planten. Dat past denk ik ook beter bij Bonaire voor voldoende gewasgroei.”

Schoon starten

Tijdens de teeltwisseling wordt er wel alles aan gedaan om weer helemaal schoon te kunnen starten. “We zijn nu de ‘snorretjes’ van de gewasdraad aan het snijden, en proberen daarna alles zo schoon mogelijk te maken. Er komen ook nieuwe druppelslangen en druppelaars, zodat we geen last hebben van wortels die in de slangen gegroeid kunnen zijn.”

Bekijk meer

Delen

Image
Harry Vollering

komkommerteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin