Doorgaan naar artikel

Witte roest uit onkruidbermen kan nu al gewas infecteren

In veel bermen met kruisbloemigen, zoals het op koolzaad lijkende herik, wordt nu al witte roest aangetroffen. (Spruit)kooltelers hoeven daarvan niet in paniek te raken, maar de aanwezigheid van de schimmel betekent wel dat hun gewassen geïnfecteerd kunnen raken.

Tot nu toe werd eigenlijk nooit gelet op de aanwezigheid van witte roest in wegbermen en andere plekken met onkruid. Er was ook geen directe aanleiding voor vanwege de beschikbaarheid van Folio Gold, het curatieve middel tegen schimmels als witte roest. Voor deze fungicide geldt echter een opgebruiktermijn tot 20 mei. Vanaf dat moment zijn alleen nog preventieve middelen beschikbaar. Deze bieden alleen bescherming voordat het gewas met witte roest is geïnfecteerd.

Het op koolzaad lijkende herik kan een infectiebron voor gewassen zijn. - Foto: Syngenta

Het op koolzaad lijkende herik kan een infectiebron voor gewassen zijn. – Foto: Syngenta

Vochtig weer

In de situatie zonder Folio Gold kunnen vroeg in het voorjaar bloeiende kruisbloemigen als herik fungeren als signaalgewas voor de aanwezigheid van witte roest. Dat vertelen gewasadviseurs voor Syngenta Jelle Westerlaken en Steven Dorrestijn. Voor de ontwikkeling van de schimmel is voldoende temperatuur nodig – tussen 9 tot 21 graden, met 21 graden als optimum – in combinatie met een hoge rv en vrij vocht (met bladnat-perioden). Ondanks de droge omstandigheden in de voorbije weken zijn de vochtcondities in een omgeving met een dichte (onkruid)vegetatie voor de schimmel blijkbaar toch toereikend geweest om tot ontwikkeling te komen.

Herik met op de achtergrond een spruitkoolperceel.

Herik met op de achtergrond een spruitkoolperceel.

Let op koolgewassen

Sinds dinsdag 28 april valt er wat neerslag, waardoor de kans groter wordt dat de schimmel ook in de omgeving liggende koolgewassen kan infecteren. Die kans wordt nog vergroot als het cultuurgewas vlot weggroeit, met een groot aandeel zacht blad en een minimale waslaag. Dat maakt het gewas extra kwetsbaar voor infectie. Westerlaken en Dorrestijn maken de vergelijking met phytophthora in aardappelen. Deze schimmel is net als witte roest een oömyceet die prima gedijt onder warm-vochtige omstandigheden.

Kijken en doen

Een vlot ontwikkelende teelt als vroeg geplante spruitkool loopt nu risico op witte roest-infectie met kruisbloemige onkruiden als herik in buurt. De vraag is wat er moet gebeuren om infectie te voorkomen. “Kijk in een omgeving met veel kruisbloemige onkruiden eens of er witte roest is te vinden. Tot 20 mei is behandelen met Folio Gold mogelijk. Dat kan op het veld, mits het gewas zich goed ontwikkelt en al voldoende groot is”, zegt onderzoeker Westerlaken. Hij vervolgt: “Een alternatief is Amistar, met uitsluitend preventieve werking. Voor de timing van de inzet van preventieve middelen kunnen weerpalen en BOS-systemen, naast het scouten in signaalgewassen, passend zijn.”

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

Oud-redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin