Wisselende resultaten irrigatie en fertigatie in pompoen

17-11-2016 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Uit 2-jarig onderzoek van het Proefstation voor de Groenteteelt en de Bodemkundige Dienst van België blijkt dat irrigatie en fertigatie in pompoenen per jaar verschillende resultaten kunnen geven. Wat in 2015 goed uitpakte, viel in 2016 niet goed uit, en andersom.

De onderzoekster Liestbeth Wachters van het Proefstation voor de Groenteteelt en Pieter Janssens van de Bodemkundige Dienst van België deden in 2015 en 2016 onderzoek naar de optimale stikstofhoeveelheid en de waterbehoefte van pompoen. Ze gaven op 8 november tekst en uitleg over het onderzoek naar irrigatie en fertigatie in pompoen op het bedrijf van Leo Henckens in het Belgische Kinrooi.

Proefopzet pompoen

Er is in 2015 beregend met een haspel op 5 juli (25 mm), 12 juli (25 mm) en 1 augustus (30 mm). In 2016 werd slechts één keer beregend op 27 juli (25 mm). De pompoenen zijn op 11 mei gezaaid en bemest op 20 mei en bij het sluiten van de rijen op 20 juni. Drie objecten kregen de genoemde hoeveelheid water van 25 mm, en de in twee keer toegediende hoeveelheid stikstof was 100 (60+40), 180 (100+80) of 240 kilo (140+100) per hectare. Het vierde object kreeg eveneens 180 kilo stikstof, maar werd niet beregend.

Resultaten irrigatie

Waar niet werd beregend kwam de productie op 26 ton uit, tegen 29 ton bij de volledige hoeveelheid. Vorig jaar was het verschil juist andersom met 26 ton tegen 22 ton. Dat kwam vermoedelijk door de grote hoeveelheid natuurlijke neerslag waardoor de volledige watergift een soort van ‘overdosis’ werd.

Resultaten fertigatie

Dit jaar komt het verschil in gegeven hoeveelheid stikstof tot uiting in een verschil in productie. Vorig jaar was dat niet zo, maar was het verschil slechts terug te vinden door een grotere hoeveelheid stikstof in de vruchten. Het is daarom nog de vraag in hoeverre extra water en/of stikstof verhogend werken op het rendement van de teelt. Een berekening op basis van de ervaringen uit de afgelopen 2 jaar zal dat moeten gaan uitwijzen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer