Wiskundig model verspreiding plagen

10-10-2012 | Laatste update op 31-10 | |
Wiskundig model verspreiding plagen

Invasiesvan plagen en plantenziektes kunnen in de toekomst mogelijk beter voorspeld worden met een nieuw computermodel, van ondermeer Wageningen UR.

 

Die invasies vormen een steeds grotere bedreiging voor de land- en tuinbouw.

Afgelopen maand luidde de voedselautoriteit NVWA nog de noodklok door te wijzen op de stijging van het aantal vondsten van schadelijke insecten door eigen inspecties. De NVWA vindt dat te weinig meldingen van vondsten uit het buitenland komen via meldingssystemen. Meldingen blijven vaak achter door vrees voor handelseffecten. Daardoor zijn nieuwe risico’s lastiger in kaart te brengen, omdat het pas via vondsten van importinspecties duidelijk wordt.

Het team van onderzoekers ontwikkelde daarom een set van vier simpele populatiemodellen die voor praktisch iedere exotische ziekte te gebruiken is. Deze modellen rekenen het invasieproces door op basis van een minimale set gegevens over populatiegroei en verspreiding van nakomelingen in combinatie met klimatologische gegevens. Het model moet zich nog bewijzen als experts ermee gaan werken en informatie toevoegen. Als de werking van het model is aangetoond, kunnen risico’s beter ingeschat worden voordat vaak ingrijpende maatregelen genomen worden, stellen de onderzoekers.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer