Wil Beekers: ‘BerryWorld verenigt twee werelden’

15-08-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

BerryWorld heeft in Made een hypermodern centrum voor de aanvoer, verwerking en distributie in Europa voor aardbeien, blauwe bessen, bramen en frambozen. “Het draagt eraan bij om onze producenten en onze afnemers bij elkaar te brengen”, vertelt CEO Wil Beekers.

Als Wil Beekers het terrein van de hagelnieuwe vestiging van BerryWorld opdraait, wijst hij op de paars-roze afbeelding op de gevel. “Daar moest ik toch wel even aan wennen. Zo groot, dat valt op.” Het bedrijfslogo links naast de hoofdingang is inderdaad ruim bemeten, maar dat gaat ook op voor het gebouw zelf. De bebouwde oppervlakte is 16.000 vierkante meter, waarvan 12.000 voor de ontvangst, verwerking en uitlevering van het zachtfruit van BerryWorld: frambozen, aardbeien, bramen en blauwe bessen. Nog een reden voor de royale maatvoering van het beeldmerk is de plek van het nieuwe gebouw, aan de rand van het kassengebied Plukmadese Polder, pal naast snelweg A59 en daardoor uitstekend bereikbaar.

De nieuwbouw van Berry World in Made.

De nieuwbouw van Berry World in Made.

Wil Beekers

Wil Beekers (56) geeft leiding aan BerryWorld The Netherlands in Made (N.-Br.) en is in die hoedanigheid betrokken bij de internationale aansturing van het bedrijf. Het van oorsprong Britse bedrijf BerryWorld is een internationaal opererend bedrijf dat zich richt op alle facetten van de productiekolom voor zachtfruit (aardbei, framboos, braam, blauwe bes). Beekers is binnen deze multinational wereldwijd verantwoordelijk voor ‘alles wat met teelt te maken heeft’, van rasontwikkeling en rassenkeus tot productieprogrammering en daarnaast voor de aansturing van de marketing en verkoop van het zachtfruit van BerryWorld in een aantal Europese landen. Beekers is ook eigenaar van Beekers Berries met 8,5 hectare glas voor aardbei en braam in Made.

Actief in alle lagen van de productiekolom

Beekers is een van de drie aandeelhouders van het Britse in zachtfruit gespecialiseerde BerryWorld. Het bedrijf is actief in alle lagen van de productiekolom, van de veredeling en vermeerdering van zachtfruitrassen tot en met de productie, serviceverlening en de verkoop van zachtfruit op klantwens aan afnemers als retail, foodservice en de (groot)handel. Het bedrijf is ook op bijna alle continenten aanwezig, in meer dan 25 landen, veelal vanuit een vestiging per land. Zo ook in Europa.

Manier waarop klanten worden bediend verschilt

Moederbedrijf BerryWorld UK richt zich primair op Britse klanten, BerryWorld The Netherlands richt zich op Nederland, op een groot deel van het Europese continent en op een aantal ‘verre’ bestemmingen. De manier waarop de klanten bediend worden verschilt, legt Beekers uit: “Waar mogelijk proberen we de teler en de afnemer(s) direct met elkaar te koppelen, het afleverklaar maken gebeurt daarom op het productiebedrijf. Of je kiest voor levering vanuit het distributiecentrum voor orders waarvoor dat beter past. Het is deze combinatie die een optimale afstemming tussen aanbod en vraag mogelijk maakt.”

Wil Beekers is een van de drie aandeelhouders van het Britse in zachtfruit gespecialiseerde BerryWorld. - Foto's: Peter Roek

Wil Beekers is een van de drie aandeelhouders van het Britse in zachtfruit gespecialiseerde BerryWorld. – Foto’s: Peter Roek

Wat is de rol van dit nieuwe distributiecentrum?

“Ik denk dat we 70% van al ons fruit vanuit het DC gaan uitleveren, 30% komt van de teeltbedrijven. Dit zal in de toekomst meer in de richting van 50/50 verschuiven. Die verschuiving hangt samen met de schaalgrootte: bij grotere ordervolumes ontstaan steeds meer mogelijkheden om te verpakken op het productiebedrijf zelf. Wat betreft de volumes van de fruitsoorten staat aardbei nog bovenaan. Maar gezien de snelstijgende populariteit van blauwe bes is het goed mogelijk dat dit product aardbeien gaat overvleugelen. Dit jaar zat trouwens al het zachtfruit wel in de lift, het is niet onwaarschijnlijk dat de coronacrisis dit in de hand heeft gewerkt.”

Waar haalt BerryWorld haar fruit vandaan?

“Van zo dichtbij als mogelijk en van zo ver als nodig. In de zomer komt zo’n 90% van het fruit van vijf Nederlandse teeltbedrijven. We kiezen voor een beperkt aantal wat grotere telers, met een focus op eigen rassen. Het importfruit komt vooral uit Spanje, Portugal, Marokko, Zuid-Afrika en Polen. Ook daar werken we met een vaste groep gecommiteerde telers.”

We willen het beste ras hebben, dat voldoet aan de eisen van onze telers en aan de eisen van onze klanten

Waar gaat het naar toe?

“Retail vormt de belangrijkste afnemer voor BerryWorld-fruit; zo’n 60 tot 70%van het volume gaat daarheen. Daarvan is weer 70% op basis van afspraken voor de langere termijn. Zulke relaties zoeken we ook voor onze andere afnemende partijen; op basis van wederzijds vertrouwen en commitment. Het scheelt per product, maar voor grote volumes moeten we drie tot vier jaar vooruit kunnen kijken en handelen. Als een klant in 2023 bijvoorbeeld een groot frambozenprogramma wil draaien, betekent het dat we daar nu al op moeten inspelen met opkweek en vermeerdering, om straks de gevraagde volumes en kwaliteit beschikbaar te hebben. Dat is in het belang van alle betrokken partijen, zowel aan de productie- als aan afnemerskant. Dat zien we als onze belangrijkste taak: het bij elkaar brengen en op elkaar afstemmen van twee ‘werelden’.”

BerryWorld houdt zich ook bezig met de veredeling van aardbei, framboos, braam en blauwe bes. Wat is daar de meerwaarde van in een sector waarin veredeling en rasontwikkeling al op een hoog peil staan?

“Heel eenvoudig: we willen het beste ras hebben, dat voldoet aan de eisen van onze telers en aan de eisen van onze klanten. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van nieuwe rassen in eigen beheer daarop de meeste garantie biedt. De samenwerking met specialistische partners vormt een belangrijke factor. Voor aardbei werken we samen met de Britse veredelaar Edward Vinson. BerryWorld beschikt over de licenties van het veredelingsprogramma van Vinson. Van daaruit beslissen we welke rassen we doorontwikkelen. Daarnaast werken we met Vinson en Hall Hunter Partnership – dat is een Britse teler van BerryWorld – aan een veredelingsprogramma voor framboos, braam en voor blauwe bes. Verder hebben we een programma met Mountain Blue Orchards. Dat bedrijf is gespecialiseerd in veredeling van blauwe bes. Ook weer op basis van afspraken voor de langere termijn. In Nederland werkt Beekers Berries Breeding aan rassen voor aardbei en braam.”

Beekers: "De komende jaren bouwen we de teelt van aardbeien in de vollegrond af. We kiezen steeds meer voor beschermde teelten en voor teelten op substraat. Elsanta maakt daarbij plaats voor Sweet Eve uit het rassenprogramma van Vinson".

Beekers: “De komende jaren bouwen we de teelt van aardbeien in de vollegrond af. We kiezen steeds meer voor beschermde teelten en voor teelten op substraat. Elsanta maakt daarbij plaats voor Sweet Eve uit het rassenprogramma van Vinson”.

Nooit vrije rassen dus?

“Als een vrij ras beter is, dan kiezen we daar uiteraard voor, in het belang van onze telers en onze klanten. Zo is het aardbeiras Elsanta nog steeds in beeld voor op stellingen en onder glas. Met Diamond Jubilee en Sapphire voor frambozen en Midnight voor bramen hebben we heel goede eigen rassen, elk voor een eigen segment. De komende jaren bouwen we de teelt van aardbeien in de vollegrond af. We kiezen steeds meer voor beschermde teelten en voor teelten op substraat. Elsanta maakt daarbij plaats voor Sweet Eve uit het rassenprogramma van Vinson.”

Binnen de aardbeisector komt regelmatig de vraag bovendrijven hoelang het gezien de teeltverschuivingen en -uitbreidingen ‘nog goed blijft gaan’.

“De groei van zachtfruit in de Verenigde Staten waaide al snel over naar het Verenigd Koninkrijk. Nu is het vasteland van Europa aan de beurt, maar in een veel hoger tempo. Ontwikkelingen die in het Verenigd Koninkrijk vanwege pionierswerk twintig jaar kostten, gaan nu dubbel zo snel: landen ‘leren en kopiëren’ van elkaar hoe ze markten voor zachtfruit moeten veroveren.

We kiezen onvoorwaardelijk voor verticale integratie, van veredeling tot en met de verkoop op consumentniveau

Groei wakkert concurrentie aan, dat is logisch. Die groei is gelukkig nog steeds reëel, maar heeft ook het risico in zich dat we doorslaan in volumevoorspellingen en in prognoses over toekomstige groeicijfers die niet meer overeenkomen met de werkelijkheid: opportunisme ligt altijd op de loer. Om dat te voorkomen, moet je het spel goed blijven spelen. Daar hoort bij dat we echt vaak in gesprek zijn met onze telers en met onze klanten: hoe zien we de ontwikkelingen, wat gaan we doen, wat moeten we doen om elkaar te versterken?”

Hoe ziet BerryWorld er over – zeg – vijf jaar uit?

“We kiezen onvoorwaardelijk voor verticale integratie, van veredeling tot en met de verkoop op consumentniveau. Dat proberen we waar te maken met de ontwikkeling van rassen en recepturen waar onze telers mee aan de slag kunnen, gekoppeld aan de wensen van afnemers. Met onze nieuwe DC kunnen we nog beter dan voorheen voldoen aan specifiek klantwensen. Daarnaast menen we een marketingafdeling in huis te hebben waarmee we onze relaties echt kunnen helpen. Daarom verwacht ik ook dat BerryWorld harder kan groeien dan de markt. De locatie van onze nieuwe distributiecentrum biedt mogelijkheden om verder uit te breiden.”

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer