Doorgaan naar artikel

Wijzigingen Natura 2000-gebieden wekken ongerustheid

Foto: Stan Verstegen premium

Foto: Stan Verstegen

Agrarische organisaties slaan alarm over wijzigingen in Natura 2000-gebieden en roepen op massaal beroep aan te tekenen.

Het kabinet heeft in november voor 101 Natura 2000-gebieden wijzigingsbesluiten bekend gemaakt. In dat zogenoemde ‘veegbesluit’ gaat het om een correctie op eerder gedane aanwijzingsbesluiten. Bij nader inzien zijn sommige natuurwaarden toch wel of juist niet aanwezig.

Agractie roept boeren op

Boerenorganisaties zijn bang dat er stikstofgevoelige gebieden bij komen of dat de kritische depositiewaarde omlaag gaat voor bepaalde gebieden. Agractie heeft daarom zelf beroep aangetekend, maar roept telers op om ook massaal zelf beroep aan te tekenen. Dat kan tot 11 januari bij de rechtbank.

Europees recht

Stichting Stikstofclaim en stichting NewMob hebben zaterdag beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de procedure die de overheid volgt bij de wijzigingsbesluiten. De Natura 2000-gebieden zijn al in 2017 aangemeld bij de Europese Commissie, en daar was toen geen inspraak mogelijk. Volgens de beide stichtingen is dat in strijd met Europees recht. Ze vinden dat de overheid het wijzigingsbesluit gebruikt om natuurdoelen aan te scherpen, ten nadele van de agrarische sector. Overigens betekent niet elke wijziging een aanscherping, constateert Agractie.

Eerder maakte provincie Fryslân bekend in beroep te gaan tegen aanwijzing van nieuwe leefgebieden (habitattypen) binnen bestaande Natura 2000-gebieden, waardoor die gebieden stikstofgevoelig zouden worden.

Delen

Image
Johan Oppewal

chef redactie ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin