Wiebes: vervolgstappen warmte tuinbouw

10-01-2020 | Laatste update op 19-09 | |
Uitbreiding aardwarmtewinning verloopt moeizaam. - Foto: Gerard Boonekamp
Uitbreiding aardwarmtewinning verloopt moeizaam. - Foto: Gerard Boonekamp

Dit voorjaar wil minister Wiebes vervolgstappen zetten in het warmtebeleid voor onder meer glastuinbouw.

Dat blijkt uit het kamerstuk Resultaten Gebouwde Omgeving. Daarin staan resultaten en planning van de maatregelen uit het Energie- en Klimaatakkoord. Dit voorjaar nog komt Wiebes met een vervolg op zijn beleidsbrief geothermie van februari 2018. Daarin schetst hij vervolgstappen en de stand van zaken in de geothermie.

Risico aardbevingen

De ontwikkeling van geothermie (aardwarmte) gaat moeizaam doordat risico’s in de ondergrond steeds zwaarder lijken te wegen in de besluitvorming. In Limburg liggen 2 bronnen stil wegens mogelijke aardbevingsrisico’s. Wiebes kan daarin een beslissende rol spelen. In Friesland besloot Nuon recent plannen voor geothermie voor glastuinbouw af te blazen nadat de provincie Friesland wees op extra voorwaarden vanwege delfstoffenwinning in het gebied.

Er komt een wetswijziging voor geothermie. Wiebes stelt in het overzicht dat wijzigingen aan de Mijnbouwwet- en regelgeving voor geothermie is voorzien voor 1 januari 2021.

Besluit warmterotonde dichtbij

In de ontwikkeling van de warmterotonde in Zuid-Holland lijkt juist meer schot gekomen, nadat het ministerie daarin de regie nam en Gasunie betrok in de uitvoering. De definitieve investeringsbeslissing voor deze fase is medio 2020 voorzien, met een beoogde start van levering van warmte vanaf 2023, schrijft de minister. Het gaat dan om de aanleg van een transportleiding van Rotterdam naar Den Haag en de ontkoppeling van restwarmte. Warmtenetwerken van glastuinbouwgebieden kunnen daar vervolgens aan vast gekoppeld worden.

Aquathermie

In 2019 is een Green Deal aquathermie gesloten. Op dit moment wordt de potentie van deze duurzame warmtevorm onderzocht. Volgens Wiebes moet deze vorm ‘breed en grootschalig’ toegepast gaan worden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer