Wiebes toont tussenstand klimaattafels

14-06-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Wiebes toont tussenstand klimaattafels
Wiebes toont tussenstand klimaattafels

Verandering van de voedselconsumptie is – naast verduurzaming van glastuinbouw – één van de onderwerpen in de klimaatonderhandeling in landbouw.

Bij de onderhandelingen voor de klimaatmaatregelen in de landbouw wordt in werkgroepen gekeken naar drie thema’s: de methaanemissies uit mest, hoe via veranderende voedselconsumptie de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en de klimaatopgave voor de glastuinbouw. Ook wordt gekeken naar slimmer landgebruik. Dat schrijft minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een tussenstand van de klimaattafels naar de Tweede Kamer. Het geeft een eerste indruk van hoe de landbouw aan de reductie van 3,5 Mton CO2 in 2030 kan bijdragen. Die onderhandelingen staan onder leiding van Pieter van Geel.

Verantwoordelijkheid

Wiebes stelt in een reactie op kamervragen verder dat partijen hun best moeten blijven doen om de CO2-doelen uit eerdere afspraken te halen. Wiebes reageert daarmee op het CBS-bericht dat de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal hoger was dan in voorgaande jaren. Ook in de landbouw was de uitstoot hoger, al legt Wiebes een relatie met de koudere winter, toch wijst hij partijen op hun verantwoordelijkheid. Wiebes: “Het kabinet heeft in het regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Het Klimaatakkoord kan alleen slagen als iedereen zich de komende tijd blijft inzetten om ook de doelen voor 2020 en 2023 te halen, in het bijzonder die uit het Energieakkoord. Op deze manier zal de CO2-uitstoot de komende jaren substantieel dalen.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer