Doorgaan naar artikel

Wie stabiliseert de energietransitie?

Foto: Andrea van Schaik Fotografie

Foto: Andrea van Schaik Fotografie

Na Prinsjesdag ben ik weer wat wijzer geworden over de maanlanding in 1969 en 9-11 en wie er allemaal wachtgeld vangen. Daarnaast hoorde ik natuurlijk dat de minima er flink wat bij krijgen en dat de bedrijven dat voornamelijk moeten ophoesten. De tuinbouw krijgt een CO2-heffing, de tarieven op het gebruik van gas gaan omhoog en er komt een beperking in de vrijstelling van gasgebruik voor elektraopwekking in wkk’s. Nauwelijks enig woord over waarmee we als BV Nederland de komende jaren ons geld willen verdienen of hoe we eten betaalbaar houden voor de consument.

In diezelfde week wees een tuinder me op het bestaan van www.co2monitor.nl. Op die website is te zien hoeveel MW elektrisch vermogen door de verschillende energiebronnen wordt opgewerkt gedurende de dag. De pieken in wind- en zonne-energie zijn goed te zien, maar ook wanneer gascentrales en de tuinbouw-wkk’s bijspringen. Je krijgt spontaan waardering voor de beheerders van ons elektranet dat ze de boel nog zo stabiel draaiende houden. En met de groei van wind- en zonne-energie worden de fluctuaties alleen maar groter. We zitten midden in de meest turbulente fase van de energietransitie.

De tuinbouw is uitstekend in staat om een belangrijke stabiliserende rol in het energiesysteem te spelen, zeker in deze fase van de energietransitie

Uitdagingen op energiemarkten

In menig tuinbouwgebied praten tuinders al jaren over de uitdagingen op de energiemarkten en hoe je daar individueel, maar ook als gebied het beste op in moet spelen. Begrijpelijk dat veel tuinders nu kijken naar een mix van energiebronnen; bijvoorbeeld een wkk, zonnepanelen en aansluiting op een warmtenet met aardwarmte- of biomassawarmte. Om de energiebasis nog verder te verbreden, wordt flink geïnvesteerd in e-boilers en waar mogelijk wordt opregelend of afregelend noodvermogen aangeboden. De volgende stap is meer buffering, grotere warmteopslag en op termijn grote elektraopslagsystemen.

Stabiliserende rol in energiesysteem

Met die ‘troefkaarten’ is de tuinbouw uitstekend in staat om een belangrijke stabiliserende rol in het energiesysteem te spelen, zeker in deze fase van de energietransitie. Een rol die door veel politici niet gezien wordt en in het beleid nauwelijks aandacht krijgt. In plaats van het introduceren van heffingen en tariefverhogingen zou het kabinet juist doortastend moeten investeren in de flexibiliteit van het energiesysteem en het stabiliserende vermogen van met name de tuinbouwsector in dat systeem. Bovendien weet de tuinbouw, als geen andere sector, dat stabiliserende vermogen in te zetten om nuttige en maatschappelijk relevante producten te maken: smakelijke groenten en mooie bloemen en planten.

Nu nog wat stabiliserend vermogen in de Tweede Kamer, dan kan het weer over de inhoud gaan en niet over welke politici we het liefst naar de maan zouden willen schieten.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Radbouw Vorage
Radboud Vorage

Ondernemer Geothermie Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin