‘Wie pakt groene handschoen op?’

06-07-2018 | Laatste update op 19-09 | |
Oosthoek
Dick Oosthoek consultant Agrimaco
Foto: ANP
Foto: ANP

‘Groen’ onderwijs staat onder druk.

Op woensdag 13 juni werden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar Drijfveren onder jongeren. De conclusie van dat onderzoek was dat 51% van de leerlingen overweegt om later misschien in de groene sector te gaan werken. Tegelijkertijd heeft deze groep nog een weinig vastomlijnd idee over wat ze later werkelijk zouden willen worden.

De aanvankelijke interesse van jongeren leidt echter niet automatisch tot een keuze voor een beroep in de groene sector. Nog geen 5% van het aantal studenten in Nederland kiest uiteindelijk voor een groene opleiding.

Daar ligt dus een gigantisch potentieel. De vraag ligt dan ook voor hoe we deze jongeren of hun ouders zover krijgen dat ze wel voor het Groen kiezen.

‘Diegenen die nu in het basisonderwijs zitten, krijgen wel weer les in groen’

Veel aandacht voor groen

Groen is hip. Dat zie je wel terug in de aandacht die ervoor is in kranten en in het aantal start-ups. Verder zijn er groene festivals, debatten en zelfs groene games. Er is dus aandacht genoeg voor groen, maar de generatie die heden ten dage op het voortgezet onderwijs zit, heeft toch weinig met groen. Programma’s als schoolfruit, moestuintjes en groene schoolpleinen zijn aan hen voorbij gegaan. Diegenen die nu in het basisonderwijs zitten, krijgen wel weer les in groen en groeien er mee op. Daar liggen de kansen.

Groene opleidingen

De opleidingsinstituten proberen bij deze ontwikkeling aan te sluiten. Dat doen de scholen door opleidingen aan te bieden met kekke namen als Green Tec, Urban Green Development, Landscape en Environmanagement of Urban Trade. Hele mooie namen, maar ga maar eens voor je zoon of dochter op zoek naar wat nu werkelijk een goede opleiding is uit dat hele grote aanbod. Het is vaak ook onduidelijk wat je met de betreffende opleiding nu precies later kan worden. Er valt dus nog een wereld te winnen, terwijl de sector veel mooie banen in de aanbieding heeft die ze nu niet ingevuld kunnen krijgen.

‘Wie pakt namens de land- en tuinbouw de handschoen op?’

Terugloop aantal leerlingen

Een tweede bron van zorg is dat het groene onderwijs met de komst van het nieuwe kabinet voortaan valt onder het ministerie van OC&W in plaats van het ministerie van LNV. De bekostiging is daarmee veranderd, maar ook de visie op de organisatie van het onderwijs. De terugloop van het aantal leerlingen in het groene onderwijs en de andere bekostiging brengt de eerste opleidingen nu al in gevaar. Zie de berichten over HAS Den Bosch en Edudelta. Om de scholen te redden komen er combinaties met ‘niet-groene’ instellingen. Het verleden leert ons dat door deze vermenging het groene onderwijs ten onder gaat.

Doekle Terpstra neemt het op voor het techniek onderwijs. Wie pakt namens de land- en tuinbouw de handschoen op en gaat een vuist maken voor een sterk groen onderwijs in de toekomst? Wie de (hand)schoen past, trekke hem aan.

Meer over


Beheer