Doorgaan naar artikel

‘Wie pakt de handschoen op?’

Onlangs ben ik benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van The Greenery. Dat is voor mij een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Om mijn aandacht volledig op deze nieuwe functie te kunnen richten, heb ik wel besloten om mijn functie als boegbeeld voor de vollegrondsgroenteteelt in de LTO-vakgroep akkerbouw/vollegrond neer te leggen.

Er moet dus een opvolger komen, want de vollegrond moet binnen onze vakgroep goed vertegenwoordigd blijven! Er is overlap en we werken goed samen met de akkerbouwsector, maar de vollegrond heeft natuurlijk ook zijn specifieke aandachtspunten en dat specialisme moeten we binnen de vakgroep zien vast te houden.

Belangenbehartiging gaat nou eenmaal niet vanzelf en dit is een kans om daar zelf je steentje aan bij te dragen

Belangenbehartiging van groot belang

Belangenbehartiging is zeker in de huidige tijd van groot belang. De maatschappelijke druk is dusdanig en er speelt zoveel op gebied van bodem, gewasbescherming, water en bemesting dat we ‘ons geluid’ goed moeten laten horen. Belangenbehartiging gaat nou eenmaal niet vanzelf en dit is een kans om daar zelf je steentje aan bij te dragen.

Invloed uitoefenen

Als bestuurder zit je bovenop het nieuws en kan je rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid. Eigenlijk vind ik dat belangenbehartiging onderdeel zou moeten uitmaken van de bedrijfsvoering op alle bedrijven; immers, de besluiten die in Den Haag of in de provincie genomen worden hebben invloed op ieders erf.

Groot netwerk

Dat ons bedrijf Ursem-Zuurbier door vier firmanten gerund wordt, maakt het voor mij wel makkelijker om van huis te gaan. Een bestuursfunctie kost tijd, maar dankzij corona is dat tijdsbeslag wel een stuk minder geworden. Natuurlijk moet je elkaar ook fysiek wel eens treffen, maar de coronatijd heeft geleerd dat er ook veel digitaal besproken kan worden. Verder zie je veel, hoor je veel en krijg je een groot netwerk dat nieuwe kansen biedt.

Frisse, jonge ondernemer

Zo kijken wij als vollegrondssector ook met een schuin oog naar Kennis in de Kas en de BO Akkerbouw. Initiatieven waarbij het onderzoek sectorbreed en collectief wordt opgezet en gefinancierd. Er zijn gesprekken gaande om iets dergelijks in de vollegrond ook van de grond te krijgen, maar gezien de diversiteit van de sector is dat lastig(er) te organiseren. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor een frisse, jonge ondernemer die er als bestuurder zijn schouders onder wil zetten. Wie pakt de handschoen op?

Share this

Afbeelding
Niels Zuurbier

LTO-vakgroepvoorzitter vollegrondsgroenten

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin