Wettelijk minimumloon voor AOW’ers

14-09-2015 | |
Wettelijk minimumloon voor AOW’ers

Tot juli 2015 gold het wettelijk minimumloon (WML) niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt of ouder waren. Met hen kon op individuele basis loonafspraken worden gemaakt. Maar vanaf 1 juli 2015 geldt het WML ook voor AOW-gerechtigde werknemers, waarschuwt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Enige tijd geleden heeft minister Asscher het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ ingediend. Hierin stond in eerste instantie onder andere de maatregel opgenomen dat het WML ook voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gaat gelden. Dit om te voorkomen dat AOW-gerechtigden minder loon ontvangen dan het WML, waardoor verdringing van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt wordt tegengegaan.

Gezien het belang dat de overheid hecht aan het tegengaan van verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden, is besloten om gelijktijdig in de WAS op te nemen dat AOW-gerechtigden recht krijgen op het WML. Het eerste deel van de WAS treedt per 1 juli 2015 in werking en de beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ is 1 januari 2016 (dit voorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld). Aangezien de WAS dus eerder in werking treedt, geldt dat AOW-gerechtigde werknemers vanaf 1 juli 2015 recht hebben op het wettelijk minimumloon.

Werkt u met AOW-gerechtigde werknemers? Controleer dan of zij per 1 juli 2015 minimaal het wettelijk minimumloon verdienen. Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 bedraagt €9,16 per uur. De Rijksoverheid past het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan, namelijk per 1 januari en 1 juli. Wanneer uw werknemer niet minimaal het WML verdient, dan dient u het loon aan te passen om onderbetaling en eventuele boetes te voorkomen.

Jager
Maartje Jager adviseur cao en arbeidsrecht


Beheer