Doorgaan naar artikel

Wethouder zet discussie arbeidsmigranten op scherp

Foto: ANP / Hollandse Hoogte

Foto: ANP / Hollandse Hoogte

De problemen in de Rotterdamse wijken met arbeidsmigranten kunnen alleen opgelost worden als sectoren als glastuinbouw krimpen.

Dat zegt de Rotterdamse wethouder Tim Versnel van Werk & Inkomen in het Algemeen Dagblad. Als het lastiger en duurder wordt om arbeidsmigranten in te huren, zal dat de glastuinbouw en logistiek misschien hard raken, maar een beperkte krimp geven van de totale economie.

Versnel ziet dat vooral de werkgevers de lusten van arbeidsmigratie ontvangen, maar de lasten worden afgewenteld op de maatschappij. Volkswijken in Rotterdam veranderen snel door de groei van het aantal arbeidsmigranten dat de taal niet spreekt of maar voor 3 maanden in de wijk komt wonen. De woningkrapte maakt burgers onzeker, zo toonde de uitslag van de verkiezingen aan, zegt Versnel. Hij begrijpt die onzekerheid en denkt dat een rem op instroom nu goed mogelijk is. Zo wordt de Bedrijfseffectrapportage soms al ingevoerd. Bedrijven die willen uitbreiden, moeten voor een vergunning aantonen hoe ze met personeel omgaan en waar personeel vandaan komt. Eisen kunnen zijn dat deze mensen een huis hebben, geregistreerd staan en een zorgverzekering hebben.

Op bedrijven huisvesten

Glastuinbouw Nederland vindt de uitlatingen van de Rotterdamse wethouder ongelukkig, zeker als hij spreekt over veelvoorkomende misstanden bij huisvesting of op het werk. Voorzitter Adri Bom-Lemstra stelt dat 95 procent van de bedrijven met gecertificeerde uitzendbureaus werkt. Bom-Lemstra signaleert verder dat bedrijven met oplossingen willen bijdragen aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek. De bedrijven willen de medewerkers wel huisvesten op de bedrijven, maar worden daarin gehinderd door regelgeving.

In de Rotterdamse buurgemeente Westland werken naar schatting 12.000 arbeidsmigranten. Ongeveer 4.500 mensen wonen in die tuinbouwgemeente. Op piekmomenten zijn er 16.000 mensen werkzaam. Westland probeert met een huisvestingsprogramma een substantieel aantal verblijven te ontwikkelen voor arbeidsmigranten.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin