Westland zet stap in opschonen kasgebieden

17-12-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Bedrijfswoningen van stoppende glastuinders staan herstructurering wel eens in de weg. - Foto: Ton van der Scheer
Bedrijfswoningen van stoppende glastuinders staan herstructurering wel eens in de weg. - Foto: Ton van der Scheer

De Westlandse raad is akkoord met een nieuwe aanpak van oneigenlijk gebruik van glastuinbouwgrond.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Westland heeft ingestemd met de nieuwe handhavingsstrategie voor de glastuinbouw. Die voorkomt dat glastuinbouwgrond voor andere doeleinden kan worden gebruikt, waardoor er minder grond overblijft voor de glastuinbouw en herstructurering wordt gehinderd.

Gradaties van overtredingen

Na een intensieve screening van alle handhavingsdossiers is in deze strategie een scheiding gemaakt tussen oude overtredingen (vóór 4 december 2008 ontstaan en ongewijzigd voortgezet), bestaande overtredingen (gewijzigd of ontstaan sinds 4 december 2008) en nieuwe overtredingen (vanaf 1 december 2020). Dit onderscheid is van belang in de beleidskeuzes voor strijdig gebruik van een agrarische bedrijfswoning en overmatig privégebruik van agrarische gronden ten behoeve van het woongenot. Voor nieuwe overtredingen die betrekking hebben op het gebruik van agrarische gronden ten behoeve van het privégenot, geldt dat deze direct worden gehandhaafd.

260 oude gevallen legaliseren

Door het nieuwe beleid kunnen 260 oude overtredingen (dus van voor 4 december 2008) middels een wijziging bestemmingsplan worden gelegaliseerd. Het gaat voornamelijk om voormalige bedrijfswoningen die alsnog de bestemming ‘Wonen’ krijgen. De resterende oude overtredingen worden middels een persoonlijk overgangsrecht tijdelijk gelegaliseerd.

Voor reconstructie terugvorderen

Ook worden de beleidsregels versoepeld voor de zogeheten bestaande overtredingen, van na 4 december 2008 maar voor 1 december dit jaar. Voor deze recentere overtredingen en ook voor nieuwe overtredingen wordt het mogelijk een tijdelijke vergunning aan te vragen. Daarbij wordt de strijdige bewoning toegelaten tot herstructurering plaatsvindt. “Bij een tijdelijke bestemming kunnen niet-essentiële gronden voor lange tijd worden onttrokken, maar bij reconstructie worden teruggevorderd”, zegt tuinbouwwethouder Albert Abee.

Volgens Abee is de essentie van het voorstel om aan alle belanghebbende recht te doen. “We hebben gepoogd een goede balans aan te brengen tussen twee belangen: bewoners en glastuinbouw.”

Lees ook: ‘Laat Westland zelf arbeidshuisvesting oplossen’

Geen generaal pardon

Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, noemt het collegevoorstel een warrig stuk met tegenstrijdigheden. “De druiven zullen wrang en zuur zijn”, zei hij in de raadsvergadering. Eerder dit jaar kwam Westland Verstanding (WV) samen met GemeenteBelang Westland (GBW) met een initiatiefvoorstel. Hierin werd voorgesteld veel ruimhartiger om te gaan met strijdig gebruik van glastuinbouwgrond. Dat voorstel haalde het niet, omdat de gemeenteraad geen beloning wilde voor oude strijdige gevallen. Jenny Vermeer, fractievoorzitter van CDA Westland: “Met een ‘generaal pardon’ zouden er veel gronden verloren gaan. Nu blijven de gronden behouden voor de glastuinbouw.”

Compensatiefonds

De raad wil nog een compensatiefonds, bedoeld om de reconstructie vlot te trekken. Particulieren die voordeel hebben bij het omzetten van agrarische naar woonbestemming, moeten dan een gedeelte van de waardevermeerdering van hun woning in dat fonds storten. Wethouder Abee heeft toegezegd dat hij begin volgend jaar met een uitgewerkt voorstel komt.

Stijger
Harry Stijger freelance redacteur


Beheer