Westland zet deur reconstructie op een kier

21-10-2020 | |
Reconstructie in Westland is via Coalitie HOT gestimuleerd, maar gebeurt ook door ondernemers zelf. - Foto: Ton van der Scheer.
Reconstructie in Westland is via Coalitie HOT gestimuleerd, maar gebeurt ook door ondernemers zelf. - Foto: Ton van der Scheer.

Gemeente Westland verkiest modernisering van kassen ook als dat mogelijk areaalverlies betekent.

Dat valt op te maken uit antwoorden op vragen over een vastgelopen reconstructie bij Honselersdijk. De gemeente is bereid de bestemming van percelen opnieuw te beoordelen en niet strikt vast te houden aan glastuinbouw als het belang van de Greenport West-Holland ermee gediend is.

Bij het toestaan van woningen op een bestaande glastuinbouwlocatie zou reconstructie van een bedrijf van de grond kunnen komen. Dat is de voorwaarde waarop de ondernemer zou willen investeren in schaalvergroting en herstructurering elders in de gemeente.

Gemeente checkt toekomstwaarde perceel

De gemeente zegt feitelijk in de beantwoording dat de voortgang van modernisering belangrijker is dan het strikt vasthouden aan glasareaal in de gemeente. “Het college zal de toekomstwaarde van het perceel voor de glastuinbouw zorgvuldig tegen het licht houden de komende periode, zodat zowel aan het Poeldijksepad als aan de Kwekerslaan de bijdrage aan het Greenport-cluster zo optimaal en toekomstbestendig is.”

Focus op FloraHolland-terrein

Of het voor de ondernemer betekent dat de gemeente woningen toestaat, valt nog te bezien. Westland zet nu veel energie in op woningbouw op het voormalige FloraHolland-terrein. De gemeente stelt dat het betreffende perceel ook nog niet te koop heeft gestaan, waardoor niet te zeggen valt dat het onverkoopbaar is en daardoor geen waarde heeft voor de glastuinbouw op dit moment.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer