Doorgaan naar artikel

Westland stopt gietwaterproject

Glastuinbouwgebied Waalblok in ’s-Gravenzande krijgt geen gesloten waterketen. De gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Coöperatieve Waterzuivering Westland (CWW), de provincie Zuid-Holland en LTO Glaskracht hebben deze week gezamenlijk besloten om niet verder te gaan met de tweede fase van het project.

Het glastuinbouwgebied Waalblok tussen ’s-Gravenzande en Monster heeft in de zomermaanden te kampen met relatief weinig kwalitatief goed gietwater, maar heeft tegelijkertijd ook een historie van wateroverlast tijdens hevige of langdurige regenval, omdat er een tekort was aan waterberging. Voor een samenhangende aanpak van deze problemen, ontwikkelden de betrokken partijen het zogenaamde 4B-concept: het bergen van regenwater, het bufferen van bedrijfsafvalwater en proceswater, het bereiden van gietwater door zuivering van dit afvalwater en het begieten van teelten.

Het eerste deel van het project, het oplossen van het waterbergingsprobleem, is in 2009 gerealiseerd door de verbreding en goede doorstroming van een hoofdwatergang, een mogelijke peilstijging in het gebied en de aanleg van een waterbergingskelder onder de nieuw gebouwde kas van de firma Vreugdenhil. De tweede fase, het sluiten van de waterketen door onder andere een gietwaterzuivering en een distributienetwerk te bouwen, zal nu niet worden uitgevoerd. Door de hoge investeringskosten en de ten gevolge van de economische situatie achterblijvende herstructurering en modernisering in het gebied is het risico op een onrendabele exploitatie te groot.

Daar komt bij dat nieuwe wetgeving die het infiltreren van brijn, afkomstig van individuele osmoseinstallaties, verbiedt, is uitgesteld. Hierdoor is de noodzaak om nu reeds duurzame alternatieven te realiseren weggevallen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin